Av Ringsaker Pensjonistparti

Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

I Hamar er avgift for kremasjon 1200 kroner, i Oslo er det ingen avgift.

I  Ringsaker må etterlatte betale ikke mindre enn 5 000 kroner.

Ringsaker Pensjonistparti synes dette er en skam. Derfor har vi for 2020- budsjettet foreslått at denne avgiften utgår i sin helhet.

Det er lett å forstå frustrasjonen en pårørende nå gir uttrykk for i media. Hun synes 5000 kroner er en urimelig avgift som hun nå har fått krav på etter at ektefellen ble kremert.

Denne urimeligheten rammer i første rekke eldre som naturlig nok i de fleste tilfeller blir stående igjen som etterlatte.

Dette finner vi oss ikke i !

Ringsaker kommune har midler til så mangt. Nå må det også finnes midler til et så selvfølgelig krav som dette.

Ringsaker Pensjonistparti har argumentert med at dette spørsmål ikke minst  angår presset på arealbruk. Med dette som argument, i tillegg til den store forskjellen kommuner imellom, burde det ikke være tvil om annen praksis i Ringsaker enn dagens.

Det bør ikke bli et spørsmål om økonomi når begravelse eller kremasjon skal velges.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: