adult 3991873 640

Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

Svaret er for svært mange nei. Dagens utvikling tilsier dette, eldre er også i omstilling.

En ny tid gjør sitt inntog på alle måter, men nytenkning om endrede boformer for eldre har vært merkelig fraværende.

Derimot får vi stadig høre om de store summene vår kommune bruker på  institusjoner.

Og disse beløp vil neppe reduseres.

Tradisjonen har vært at når du blir gammel og syk og trenger omsorg, tar det offentlige  ansvaret for deg. Sett fra velferdshensyn er dette selvsagt glimrende og betryggende. Men kan det også ligge en viss risiko for overforbruk i dette. Kunne en ensom, engstelig og utrygg pasient som må  innenfor offentlige omsorg på grunn av dette, kanskje klart seg selv med nabonærhet og trygghet i omgivelsene? Rett og slett ved at vi er til stede for hverandre med vårt blotte nærvær?

Kan derfor en form for bokollektiv være løsningen? Egentlig er det rart at det ikke er utviklet slike tilbud, i en tid all annen utvikling går i rekordfart. Kan det ha med prioriteringer å gjøre og søkelys på alt annet enn eldres levekår?

 

Angst, ensomhet og depresjon rammer mange, spesielt de som blir igjen alene. Dette rangeres som den store folkesykdommen blant eldre. Det offentlige plikter å gi hjelp,  ikke minst også når aldersrelaterte plager oppstår.

Ofte blir det institusjoner eller omsorgsleiligheter som blir løsningen. Og  bygging av slike, betyr store inngrep i kommune-økonomi.

Det er ingen ny tanke med bokollektiver, men hittil likevel lite utbredt. Å eie/leie sin egen leilighet gir en egen følelse av selvstendighet, i forhold til å være en del i et omsorgsystem. Når også mange opplever en betydelig økning i livskvalitet og trivsel, burde ikke valget være vanskelig.

Beboere fra slike bokollektiv har rapportert om ny start i livet, ny livsstil, nye aktiviteter og nye bekjentskaper. Fellesarealer, serveringssted, aktivitetsrom, trimrom, gjesterom er det som nevnes som positivt.

Vi vil bidra til å holde oss friske og aktive så lenge som mulig.

At folk mer og mer ønsker å ta ansvar for sin egen alderdom, at de rett og slett så lenge som mulig vil være sjef i eget liv, har store besparende effekter for offentlig omsorg. Å betjene mange på samme adresse når hjelpetjenester trenges, blir bonus for kommune-økonomi.

Et slikt tilbud passer selvsagt ikke for alle. Mange velger å bo slik de alltid har gjort, eller velger andre løsninger. Det må respekteres.

Flere utbyggingsselskaper har sett et potensial i denne nye boformen, og i Brumunddal er det  allerede på plass de første utkast til et slikt bokollektiv for eldre.

Og dette bør etterfølges andre steder. Et klinkende klart behov er sentral beliggenhet. Det skal være rusleavstand til sentrum.

Slike bokollektiv vil være en ren gavepakke til kommunen, der beboere ønsker å være ansvarlig for egen alderdom og ikke belaste offentlig omsorg mer enn nødvendig.

Vi imponeres av den dristighet  og framsynthet Ringsaker kommune har stått for den siste tid. Det har gitt vekst og resultater, og vi anses som en foregangskommune.

Men hvor er samme tæl og  satsing i eldrepolitikk?

Ringsaker Pensjonistparti, kan  ikke se at det er  kommet mange nyskapende tiltak og ideer på dette området som varsler at vi følger med i tida. Alt går i det samme.

På tide å snu dette bildet? Kanskje til og med bli en foregangskommune på dette området også?

Alt tyder på at folk er innstilt på å ta ansvar for egen alderdom så lenge som mulig. 

Det vises ikke minst ved  de mange som allerede har registrert seg som interessenter i det nye boprosjektet for eldre i Brumunddal.

Kan det bli begynnelsen på en ny vri på helse og omsorg?

At det må tas grep innenfor dette område, er det ingen tvil om. Det gir ikke Ringsaker kommune stor status å være kommune nummer 365 i landssammenheng. På Hedmarken er vi klart den dårligste, slik det er kommet fram i HA.

Ordføreren er tydeligvis heller ikke bekvem med denne avsløringen. Hun viser til at vi har for mange institusjonsplasser og for lite satsing på hjemmebaserte tjenester.

Akkurat. Dette er i tråd med Ringsaker Pensjonistpartis syn, at nå må vi få et bredere syn på eldrepolitikk, ikke minst det forebyggende arbeidet.

Institusjonsplasser skal selvsagt være for de som trenger det, og her bør det ikke brukes sparekniv på kvalitet.Betryggende og gode velferdstjenester er et ufravikelig krav.

Men denne rangeringen som nå er helt fersk, viser at Ringsaker har en veg å gå.

At eldre ønsker å ta ansvar, må vel alle juble for!

Kanskje vi nå også kan framstå som et forbilde i eldrepolitikk, burde ikke dette være en av Ringsakers «hårete» mål?

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: