Av

Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

Det er gledelig, men ikke overraskende, at unge velgere er opptatt av eldrepolitikk.

Dette er ikke en løs påstand, men et resultat av en måling foretatt foran det danske Folketingsvalget. Her ble det vist til en måling Voxmeter foretok for nyhetsbyrået Rizzau. Der kom det fram at eldrepolitikk ble vektet tungt i deres valg.

Selv om dette gjelder et riksvalg i Danmark, er det ingen grunn til å tro at det er noe annerledes i Norge.

Dette viser at ungdom har samfunnsinteresse ut over eget ståsted. De er  ikke bare opptatt av egen livssituasjon og velvære, de har faktisk empati og omtanke for eldre generasjoner.

Pensjonistpartiet erfarte dette ved forrige kommunevalg. Valgomaten som gir velgere råd på nettet hvilket parti som står nærmest, ga resultater om unge som “havnet” på Pensjonistpartiet.

Den danske målingen er ikke ulikt det som vårt parti erfarte ved forrige valg på stands under valgkampen. Her var det flere unge som stoppet opp og slo av en prat. De uttrykte der det samme, en positiv holdning til partiets program for eldrepolitikk.

Hva viser dette ? Det gir i allfall Pensjonistpartiet en klar tilbakemelding om at vi engasjerer også de unge, der vi framstår med synspunkter og holdninger som vekker interesse på tvers av generasjoner.

Vårt samfunn står overfor store utfordringer med å ta vare på den store økningen av eldre.

Vi må ha pleie og omsorg i framtida. Da gir det håp ved at de unge viser empati og interesse.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: