house 1407562 640

Av  Leder Erika Eriksen 

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

Vi ønsker å styre våre liv til siste stund. I dette ligger at vi ønsker å være samfunnet minst mulig til byrde. Vi vil likevel ha trygghet.

Kan vi oppleve en slik trygghet ved å søke sammen i et bofellesskap, der vi kan dra nytte av hverandre, kanskje bare med vårt blotte nærvær?

Det er ingen hemmelighet at det ved våre institusjoner i dag finnes de som føler så stor utrygghet og ensomhet at de ikke kan bo i sine egne hjem. Da må det offentlige rykke inn og gi tilbud.

Dette er beboere som kunne fungere i et bofellesskap der det ikke er langt til nærmeste nabo.

Fordelen med å tilby tilpassede leiligheter for eldre i et bofellesskap har vært kjent lenge. Mange både større og mindre byer har erfaringer fra dette bo-mønster, og erfaringene har vært udelt gode.

Her kan vi eie våre egne leiligheter med den frihet dette innebærer. Likevel har vi folk rundt oss, med alle de sosiale fordelene dette betyr.

Med høy alder blir det ofte behov for kommunale hjelpetjenester. Her vil hjelpepparatet oppnå store besparelser med en samlet brukermasse.

Skal dette tilbudet bare være til de høyst bemidlede, de som kan kjøpe sin egen leilighet i dagens høykosttider? Nei, det må også gis tilbud på leiemarkedet.

Med alder blir plassbehovet mindre, og arealet blir tilpasset deretter. Behov for plass til gjester, kompenseres med rom for utleie til dette bruk.

Selvfølgelig må et slik bofellesskap ha en sentral beliggenhet. Vi skal ta del i det pulserende liv og ikke bli henvist til plasser utenfor rusle-avstand til sentrum.

Det bør legges til rette for tjenester og service som angår denne gruppe, ikke minst med mattilbud.

Helt maksimalt vil det også være om det ble fellesrom med muligheter til aktiviteter. Dermed kan også dette behov bli dekket på bredt grunnlag, noe også de utenfor bofellesskapet kan ta del i.

Ringsaker Pensjonistparti har et stort nettverk. Felles for de fleste er tanker og bekymring rundt alderdommen. I sakens natur betyr det dårligere helse med tap av evner og ferdigheter. Og derfor er bosituasjonen et stadig tilbakevendende tema. Mange har ønsker om en annen boform.

Å ta ansvar for sin egen alderdom, er de flestes ønske. Og dette bør Ringsakers politikere merke seg.

Det må derfor være god eldre-politikk å tilrettelegge for slike bofellesskap i kommunen, i byer og tettsteder. Her er det fortsatt mye upløyd mark.

Å være sjef i eget liv har noe med verdighet å gjøre. Det er viktig å bevise at eldre nødvendigvis ikke bare er en belastning, men også en ressurs. Og da er tilrettelegging viktig.

Ensomhet og depresjon er den store folkesykdom blant eldre. Det burde  være et mål å gjøre noe med dette.

Inn til nå har alternativ boform vært et forsømt område i Ringsaker.

 Ringsaker pensjonistparti har merket seg dette og har det som et viktig punkt i sitt valgprogram.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: