Utskrift
Kategori: Ringsaker Blogg

Hvorfor så lenge å vente?

Av

Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

Det er rift om omsorgsboliger i Ringsaker. Og når først tildeling er skjedd, må vedkommende vente mange måneder på å flytte inn,

Årsaken er at den fraflyttede leiligheten naturlig nok må renoveres.

Men behøver det å ta så lang tid?

En utflyttet leilighet ved Nes bo- og aktivitetssenter har stått tom i et halvt år.

For en som venter på å få bedre og tryggere boforhold er dette lang tid. Kan det være at denne sektor ikke er av det prioriterte i Ringsaker kommune?

En person fikk nylig den glade melding om at hun var tildelt leilighet. Nå  frykter hun at innflytting ikke kan skje på lenge, kanskje ikke før langt utpå høsten.

Behøver det å være slik?

Å renovere en leilighet burde ikke ta all verdens tid. Derfor ser det ut til at dette er utenfor prioriteringene  Vi har i andre sammenhenger sett hvor effektive kommunen har vært når det gjelder andre satsingsområder. Da går det raskt for seg.

Derfor er det nærliggende å tro at dette feltet ikke oppfattes som så betydningsfullt. Og dermed mistes troverdighet om at alt er på stell i Ringsaker kommune i helse-og omsorgssektoren.

Det er fra en av  kommunens ansatte gitt følgende forklaring på den store sendrektigheten: det er bare en person som har ansvaret for vedlikehold av 500 omsorgsleiligheter i Ringsaker.

Denne forklaringen nekter vi å tro på og regner med at den må bero på  misforståelser. I så fall må denne  sektoren være kraftig underbemannet!

Ringsaker Pensjonistparti har ved flere anledninger pekt på forhold i helse-og omsorgssektor som trenger en forbedring. Når vi blir gjort kjent med en så tydelig nedprioritering som dette, skjønner vi at Ringsaker ennå har en veg å gå for å få et bedre omdømme på dette området.

Det kan være greit med en avklaring.