Hvorfor så lenge å vente?

Av

Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

Det er rift om omsorgsboliger i Ringsaker. Og når først tildeling er skjedd, må vedkommende vente mange måneder på å flytte inn,

Årsaken er at den fraflyttede leiligheten naturlig nok må renoveres.

Men behøver det å ta så lang tid?

En utflyttet leilighet ved Nes bo- og aktivitetssenter har stått tom i et halvt år.

For en som venter på å få bedre og tryggere boforhold er dette lang tid. Kan det være at denne sektor ikke er av det prioriterte i Ringsaker kommune?

En person fikk nylig den glade melding om at hun var tildelt leilighet. Nå  frykter hun at innflytting ikke kan skje på lenge, kanskje ikke før langt utpå høsten.

Behøver det å være slik?

Å renovere en leilighet burde ikke ta all verdens tid. Derfor ser det ut til at dette er utenfor prioriteringene  Vi har i andre sammenhenger sett hvor effektive kommunen har vært når det gjelder andre satsingsområder. Da går det raskt for seg.

Derfor er det nærliggende å tro at dette feltet ikke oppfattes som så betydningsfullt. Og dermed mistes troverdighet om at alt er på stell i Ringsaker kommune i helse-og omsorgssektoren.

Det er fra en av  kommunens ansatte gitt følgende forklaring på den store sendrektigheten: det er bare en person som har ansvaret for vedlikehold av 500 omsorgsleiligheter i Ringsaker.

Denne forklaringen nekter vi å tro på og regner med at den må bero på  misforståelser. I så fall må denne  sektoren være kraftig underbemannet!

Ringsaker Pensjonistparti har ved flere anledninger pekt på forhold i helse-og omsorgssektor som trenger en forbedring. Når vi blir gjort kjent med en så tydelig nedprioritering som dette, skjønner vi at Ringsaker ennå har en veg å gå for å få et bedre omdømme på dette området.

Det kan være greit med en avklaring.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: