Av   Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit.

 

Det er lett å forstå Ringsakers glede over den formidable vekst av tilflytting til kommunen.

Langt høyt over nabokommuner rager tallene fra Ringsaker, en strategi og innsats det står stor respekt av.

Det viser at Ringsaker er en foregangskommune med dyktige folk både i administrasjon og politikk. En langsiktig planlegging er årsaken, og rådmannen nevner fire  punkter og  basisområder det har vært satset på.

Likevel mangler et femte punkt. Det burde telle hva slags helse- og omsorg og hva slags liv en kan vente seg som pensjonist som nyinnflytter i en kommune. I en landsomfattende statistikk på dette området, var Ringsaker helt i bunnsjiktet i helse- og omsorg. Vi skal ikke svartmale. Mye er bra i Ringsaker, men enkelte områder er forsømt. Ringsaker Pensjonistparti har flere ganger etterlyst en sterkere fokus på dette området. Vi har vist til konkrete eksempler, blant annet  aktivitet- og møtested for eldre.

Vi har etterlyst nytenking. På dette området har ikke Ringsaker mye å skryte av.

Det blir sikkert pekt på at det er ikke folk som nærmer seg pensjonsalder som er i Ringsakers målgruppe for tilflytning. Likevel  må  det telle hvordan folk opplever alle livets epoker, i en omdømmevurdering for en kommune.

Eldre er ikke bare en utgiftspost. Vi bidrar i høy grad til fellesskapet med vår kjøpekraft. Vi innhar dessuten ubrukte krefter innen frivillighet, en ressurs som ikke blir utnyttet. Her har kommunen forsømt seg i lang tid.

Kanskje vår tid er kommet. Kanskje vi får et sterkere fokus. Kanskje vi kan få bruke våre uutnyttede ressurser til beste for fellesskapet. Kanskje våre tanker kan avløse gammelt tankegods i eldreomsorg. Kanskje blir det lyttet til våre behov, i takt med tiden?

Som et eksempel kan nevnes et utspill som er forespeilet i Brumunddal og som kan spre seg til andre tettsteder.

Det inviteres til en alternativ boform for eldre midt i sentrum som kan avlaste offentlige tilbud. Her dras det nytte av fellesskapet og tryggheten. Det er viktig i en tid ensomhet og depresjon er en trussel for livskvalitet og folkehelse.

Ringsaker Pensjonistparti vil derfor at rådmannens femte punkt for å tilkalle oppmerksomhet for nye innflyttere bør bli: Trivsel og trygghet i helse og omsorg.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: