Av  Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen og

Bjørg Kolltveit

Finnes det noe mer idyllisk enn en årlig sommertur på Nes med svigermor i baksetet og du kan skue bølgende kornåkre, frodige enger, vakre storgårder, hus med velstelte hager med Mjøsa blinkende i bakgrunnen?

For å ta inn alle disse sjarmerende inntrykkene, er det viktig at farten ikke er for høy. Og  det er den ikke her. Her tillater ikke vegstandarden at farten er høyere enn 30 km/t, noe som er perfekt for turen.

Så får det ikke hjelpe at alle som bor på Nes og betaler skatt og vegavgifter som alle andre, må tåle en hverdag på vegene ingen andre hadde funnet seg i.

Det er ikke mange kronene som er brukt på Nes-vegene i årenes løp. Og er det noen grunn til å tro at dette vil endre seg ? Neppe. De lokale politikere fraskriver seg ansvaret ved å vise til at dette er fylkesveger og dermed ikke deres bord. De unnslår dermed behendig å fortelle at de har påvirkning ved å anbefale prioriteringer.

Ringsaker Pensjonistparti vil utfordre politikerne til  å sette utbedring av Nes-vegene på kartet. Det er likevel ingen grunn til de store forventningene. Ordføreren er kanskje  livredd for å ta noe initiativ, i frykt for å bli beskyldt for å mele sin egen kake. Hun bor på Nes og må derfor tålmodig finne seg i å daglig humpe rundt på disse dårlige vegene.

Men det er også andre politikere det er liten grunn til å stille forventninger til. På et folkemøte på Nes nylig, ble de stilt spørsmål om den dårlige vegstandarden. Da hevdet Høyreleder Kai Ove Berg i fullt alvor at det var ikke bare bare å heve standarden. De hadde et kulturlandskap å forholde seg til.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: