Av   Erika Eriksen, leder    

 Jan Ove Andersen og

 Bjørg Kolltveit

Skal korttidsavdelingen ved Ringsaker bo-og omsorgsenter i Moelv flyttes til Tømmerli Brumunddal?

Dette går det sterke forlydende om. Og dette ryktet er så sterkt at det fortjener en avklaring.

Ringsaker Pensjonistparti er ikke tilhenger av å formidle saker som ikke er verifisert. Derfor utfordrer vi Ringsakers kommunalsjef for helse- og omsorg om å gi en orientering om de faktiske forhold.

Det har vært kjent lenge at korttidspasienter fra Moelv og området rundt har hatt Tømmerli som tilbud. Men at dette skal bli en permanent ordning, vil være ukjent for de fleste.

Å få en rask avklaring rundt dette aktuelle spørsmål, vil være av stor betydning.

Ringsaker Pensjonistparti er tilhenger av god informasjon og åpenhet for å unngå usikkerhet og spekulasjoner hos befolkningen.

Så får eventuelle kommentarer og reaksjoner vente til faktiske forhold er kjent.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: