Av Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen og

Bjørg Kolltveit.

Et tradisjonelt idrettsarrangement her til lands går under betegnelsen « Vårens vakreste eventyr.»

Denne betegnelsen kan så absolutt ikke brukes på tariffoppgjøret som venter pensjonister i år heller. Etter 15 timer på overtid ble partene i lønnsoppgjøret i privat sektor for en tid tilbake endelig enige. Resultat, en generell ramme på 3,2 % som gir økt kjøpekraft for de fleste, men ikke for alle. Taperne blir nok en gang alderspensjonistene. I alle fall hvis trygdeoppgjøret skal gjennomføres etter samme mal som fra 2011 med underregulering av alderspensjonen med 0,75 % og uten å ha forhandlingsrett og mulighet for behandling i Stortinget.

Det er verdt å merke seg at Pensjonsreformen med vedtak om underregulering av alderspensjonen ble vedtatt av et nesten samstemmig Storting i 2011. Arbeiderpartiet og Høyre gikk i bresjen. Nå må de to største partiene gå foran og avskaffe denne famøse regelen. Den har vist seg å ha som resultat en systematisk årlig svekkelse av kjøpekraften for pensjonister. I år anslås det en realinntektsvekst på 0,03 % for pensjonister. Lønnsmottakerne ligger an til mye mer.

Svært mange pensjonister hadde store forventninger til positive endringer da Jan Davidsen ble leder for Pensjonistforbundet i 2015. Men selv ikke en « tungvekter»

som han har klart å komme en millimeter lengre i sitt krav om forhandlingsrett i trygdeoppgjør og endring av pensjonsregler. Tvert imot, så sent som i desember 2018 avviste Stortinget å endre på dagens regulering.

Er alternativet et eldreoppgjør ? At ca. 900 000 pensjonister i Norge går sammen og ved første korsvei  gir sin støtte til de få politiske partier som går imot dagens form for «pensjonsran.»

For ordens skyld, Pensjonistpartiet har i alle år gått imot en underregulering av de løpende alderspensjoner og for retten til forhandlinger i trygdeoppgjør.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: