Tid for en moderne og ny boform for eldre i Ringsaker?

Du har en del år på baken. Du begynner å føle alderens inntog, med tap av fysiske og mentaleferdigheter. Drift av hus, hage eller leilighet er blitt i meste laget og du føler deg sliten.

Hører du dårlig?

hearing aid 01

Ville du gjerne ha hjelp til dette som etterhvert blir et stadig større problem?

 

Det finnes et manglende ledd i boform for eldre i Ringsaker - et selvfinansierende botilbud med mindre leiligheter for eldre.

For bare noen få dager siden kunne administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Morten Lang-Ree stå fram og anbefale en framtidig sykehusstruktur for Innlandet med samling om et hovedsykehus ved Mjøsbrua.

Skjermbilde 2015 09 14 10.36.101. september var det i Ringsaker Blad et større oppslag om en mobilfri skole. Listetopp i Ringsaker Pensjonistparti Tom Synstad mener mobil ikke hører hjemme i skolen. Klikk på bildet for å lese om det i Ringsaker Blad.

- Etter oppslaget i RB har tilslutningen og støtte til dette vært stor, mange stiller seg helt bak dette. Ungdommene var ikke negative og det har ingen andre vært heller, sier Tom Synstad.

 

Ringsaker PP - fortsatt hundre prosent støttespiller for hovedsykehus.

Vi mener vi har fulgt med så godt vi kan i utviklingen i saken om et felles hovedsykehus for Innlandet og har kort fortalt registrert følgende som har skjedd den siste tiden; Styret i Helse Sør Øst løftet i et møte avholdt i juni måned Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Telemark opp på samme plass som et hovedsykehus i Innlandet i sin prioriteringsliste. Etter dette har fremtredende politikere gått ut i media og tilkjennegitt sine synspunkter. Blant annet fikk junimøtet ordførerkandidat for Høyre, Knut Fangberget i Hamar til å steile og snu 180 grader rundt, fra å være en tilhenger av et felles hovedsykehus for Innlandet til å forlate dette konseptet og lete etter en annen løsning.

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: