BLI MED PÅ DET STORE DATALØFTET FOR ELDRE!

Ringsaker Pensjonistparti ved  Asbjørn Sletvold, Jan Ove Andersen, Rolf Skofsrud og Bjørg Kolltveit.

Er du av dem som ennå ikke har kastet deg på data-bølgen? Du føler avmakt, er kanskje både irritert og fortvilet over å bli satt på sidelinjen på grunn av manglende datakunnskaper? I så fall er du ikke alene! Etter manges mening er den digitale verden kommet alt for fort. Folk har rett og slett ikke rukket å sette seg inn i alt det nye innen dette området.

Nye og friske tanker om pensjonister som ressurs.

Av Asbjørn Sletvold,  Jan Ove Andersen og Bjørg Kolltveit.

Pensjonister er en ressurs - og ikke bare en utgiftspost. De aller fleste er friske og sterke og bidrar positivt i samfunnet, ikke minst med sin kjøpekraft. De setter sitt preg på kultur-og idrettsliv og bidrar til et mangfoldig samfunn. Å få flere pensjonister til å flytte til kommunen, bør være et ledd i byutvikling og målsettingen om et økt folketall.

LIVSGLEDE FOR FLERE!

Av Bjørg Kolltveit Ringsaker Pensjonistparti.

Så har Hamar klart det som Ringsaker hittil ikke har greid: å bli en vertskommune for«Livsglede for eldre» på sykehjem. Såpass klare krav stilles til betegnelsen, at det her er snakk om sertifisering. All ære til Hamar kommune, og ikke minst til pådriver Borgny Nygaard fra Pensjonistpartiet.

Av Jan Ove Andersen og Bjørg Kolltveit.

På ett område bør Ringsaker kommune føle skam. 

På kulturfronten!

At det fortsatt er slik at de unge korpsmusikantene ennå ikke har egnede øvingslokaler, er ikke til å tro!

Av Asbjørn Sletvold,  Jan Ove Andersen og Bjørg Kolltveit.

Så flott at Hamar kommune har greid å komme innenfor sertifiseringen av « Livsglede for eldre»!

I praksis og rene ord betyr dette en bedre og mer trivselsfull tilværelse for svært mange enkelt personer.

Av Asbjørn Sletvold Jan Ove Andersen og Bjørg Kolltveit.

Vårt partis forslag om å innføre «Livsglede for eldre» i sykehjem er mot en stemme avvist av Ringsaker kommunestyre.I avvisningsvedtaket heter det at kommunen ser ikke behov for noe nytt ut over det som er lovpålagt.

Av Asbjørn Sletvold,  Jan Ove Andersen og Bjørg Kolltveit.

Braksuksess i Bergen,- nå også i Ringsaker?

Av Asbjørn Sletvoldleder.

Du er aldri for gammel til å lære.

Konkrete spørsmål krever konkrete svar.

Av Asbjørn Slettvold Jan Ove Ansersen og Bjørg Kolltveit.

Måltider er mer enn mat.

Får pasienter og beboere på institusjoner i seg nok og næringsrik mat?

Av Asbjørn Slettvoll.

 Alt skjer fort i Ringsaker. Verdens høyeste trehus, Mjøsparken, ny Skibladnerbrygge, matsenter med ansettelse av kommunal kjendiskokk, byutvikling med gedigne dekorasjoner og utsmykninger.

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: