Av

Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

Det er gledelig, men ikke overraskende, at unge velgere er opptatt av eldrepolitikk.

Dette er ikke en løs påstand, men et resultat av en måling foretatt foran det danske Folketingsvalget. Her ble det vist til en måling Voxmeter foretok for nyhetsbyrået Rizzau. Der kom det fram at eldrepolitikk ble vektet tungt i deres valg.

house 1407562 640

Av  Leder Erika Eriksen 

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

Vi ønsker å styre våre liv til siste stund. I dette ligger at vi ønsker å være samfunnet minst mulig til byrde. Vi vil likevel ha trygghet.

Kan vi oppleve en slik trygghet ved å søke sammen i et bofellesskap, der vi kan dra nytte av hverandre, kanskje bare med vårt blotte nærvær?

Det er ingen hemmelighet at det ved våre institusjoner i dag finnes de som føler så stor utrygghet og ensomhet at de ikke kan bo i sine egne hjem. Da må det offentlige rykke inn og gi tilbud.

Hvorfor så lenge å vente?

Av

Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

Det er rift om omsorgsboliger i Ringsaker. Og når først tildeling er skjedd, må vedkommende vente mange måneder på å flytte inn,

Årsaken er at den fraflyttede leiligheten naturlig nok må renoveres.

Men behøver det å ta så lang tid?

 

Av   Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit.

 

Det er lett å forstå Ringsakers glede over den formidable vekst av tilflytting til kommunen.

Langt høyt over nabokommuner rager tallene fra Ringsaker, en strategi og innsats det står stor respekt av.

Det viser at Ringsaker er en foregangskommune med dyktige folk både i administrasjon og politikk. En langsiktig planlegging er årsaken, og rådmannen nevner fire  punkter og  basisområder det har vært satset på.

 

 

 

Av  Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen og

Bjørg Kolltveit

Finnes det noe mer idyllisk enn en årlig sommertur på Nes med svigermor i baksetet og du kan skue bølgende kornåkre, frodige enger, vakre storgårder, hus med velstelte hager med Mjøsa blinkende i bakgrunnen?

For å ta inn alle disse sjarmerende inntrykkene, er det viktig at farten ikke er for høy. Og  det er den ikke her. Her tillater ikke vegstandarden at farten er høyere enn 30 km/t, noe som er perfekt for turen.

Så får det ikke hjelpe at alle som bor på Nes og betaler skatt og vegavgifter som alle andre, må tåle en hverdag på vegene ingen andre hadde funnet seg i.

 

  Av   Erika Eriksen, leder    

 Jan Ove Andersen og

 Bjørg Kolltveit

Skal korttidsavdelingen ved Ringsaker bo-og omsorgsenter i Moelv flyttes til Tømmerli Brumunddal?

Dette går det sterke forlydende om. Og dette ryktet er så sterkt at det fortjener en avklaring.

Av Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen og

Bjørg Kolltveit.

Et tradisjonelt idrettsarrangement her til lands går under betegnelsen « Vårens vakreste eventyr.»

Denne betegnelsen kan så absolutt ikke brukes på tariffoppgjøret som venter pensjonister i år heller. Etter 15 timer på overtid ble partene i lønnsoppgjøret i privat sektor for en tid tilbake endelig enige. Resultat, en generell ramme på 3,2 % som gir økt kjøpekraft for de fleste, men ikke for alle. Taperne blir nok en gang alderspensjonistene. I alle fall hvis trygdeoppgjøret skal gjennomføres etter samme mal som fra 2011 med underregulering av alderspensjonen med 0,75 % og uten å ha forhandlingsrett og mulighet for behandling i Stortinget.

Av Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

Lillehammer kommune er flink til å fortelle sine innbyggere hva som skjer. Nå har vi fått høre om det siste tilbud for eldre: forebyggende hjemmebesøk fra helsetjenesten til alle byens borgere over 80 år som ikke har fast helsetjeneste ellers.

Her får de spørsmål som berører deres helse og trivsel og som fører til bedre alderdom: Hva kan kommunen gjøre for deg, og hva kan du selv gjøre?

VALGLISTE FOR RINGSAKER PENSJONISTPARTI TIL KOMMUNEVALGET 2019.

  1. ASBJØRN  SLETVOLD 72 år Lismarka

  2. LENE KRISTINE EIKELAND 41år Brumunddal.

 3.  HELGE VESTHEIM 59 år Næroset .

 4.  JAN OVE ANDERSEN 71 år Brumunddal.

 5.  Erika Ann Eriksen 75 år Brumunddal

 6 . Rolf Johnny Skofsrud 43 år  Furnes.

 7.  Finn Løberg 82 år Nes.

 8.  Rolf Skofsrud 81  år  Furnes

 9 . Ragnhild Johnsen 80 år Brumunddal.

10 . Arne Ludvigsen 75 år  Gaupen.

11 . Bjørn Otto Syversen 73 år  Brumunddal.

12 . Liv Olga Øverlien 73 år  Stavsjø.

13 . Anne Lise Hestsveen 73 år  Brumunddal.

14 . Tor Jakob Lie 41 år  Mesnali

15 . Jorun Hidemstrædet 74 år  Furnes.

16 . Ole Andersen 70 år  Brumunddal.

17 . Jorunn Bakken 64 år  Brumunddal.

18 . Kai Jomar Moravia 67 år  Brøttum.

19 . Ranveig Sletvold 45 år  Moelv.                                                

20 . Jan Backe 72 år  Furnes 63 år Brumunddal.

21 .  Helga Sween 83 år  Furnes.

22 .  Magne Holmestad 80 år  Brøttum.

23 .  Jan Røseth 72 år  Brumunddal.

24 .  Anne-Lise Johannessen  75 år  Furnes.                                                        

25.   Øystein Bjarne Aarskog 63 år Brumunddal.

Av Erika Eriksen, Jan Ove Andersen og Bjørg Kolltveit.

Er det rett og riktig at økonomi skal avgjøre kremasjon eller vanlig begravelse? Dette spørsmål stiller Gravferdsbyråene AS ved Knut-Arne Stenberg til de politiske partiene i Ringsaker.

En ny test da systemet hr vært nede i flere dager.

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: