Ringsaker Pensjonistparti har årsmøte på Garveriet i Moelv torsdag 24. januar kl. 18.00.

Saksliste i henhold til vedtektene.

Frasigelse av verv og saker som ønskes behandlet, sendes til Ringsaker Pensjonistparti v / Asbjørn Sletvold

Bekkedalsgutua 85, 2616 Lismarka innen 10. januar eller på

mail : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Enkel bevertning

Vel møtt 

Styret.

NB !   Ved ønske om skyss til Moelv, vennligst kontakt en av disse :

           Jan Ove Andersen, mobil 977 02 296   Brumunddal.

           Bjørn Syversen, mobil  950 26 493      Brumunddal.

           Rolf Skofsrud, mobil 473 08 295         Furnes.

           Finn Løberg, mobil  480 98 771           Nes.

                      

Av Asbjørn Sletvold, Jan Ove Andersen og Bjørg Kolltveit.

Endelig! Nå har Posten Norge AS tatt til fornuft! 

Snart kan brumunddøler som bor i sentrum, hente sine pakker og verdibrev på nærmeste hentekontor! Dermed ser det ut til at en høyst merkelig ordning fra postetaten kan bringes til opphør.

I dag må folk som bor i sentrum hente sin verdipost på 2382 i Coop-butikken sør for Buttekvernsmyra og der med passere nærmeste postkontor, 2380 i Spar-butikk på Mølla. Paradoksalt må folk i Stenbekkområdet i Furnesvegen passere Coop-butikken på sin veg til Møllafor å få sin verdipost.

Snart får du slippen i posten!

Av Jan Ove Andersen.

Merk deg tlf.nr. 800 30 300!

Dette telefonnummeret kan du ringe for å få lønnsslippen din i posten som tidligere. Dermed er Pensjonistpartet til vegs ende i denne saken som har vært til stor ergrelse for mange av landets pensjonister.

 Asbjørn Sletvold, Jan Ove Andersen og Bjørg Kolltveit.

Nei Anita ordfører, vi har aldri uttalt med ett ord at det generelt er stusslig å bli gammel i Ringsaker. Det er et feilsitat, og det undrer oss at du ikke er mer korrekt.Dersom dette skulle bli stående, vil det underbygge meninger om at Pensjonistpartiet er et klage- og syteparti.

At alt er dårlig i eldreomsorgen i Ringsaker har vi aldri hevdet. Leser du hva vi har skrevet, ser du at det er den inaktive tilværelsen på sykehjemmene vi har satt søkelyset på, samt den lange tid som trenges for å få vedtatt en frivillighetsplan. Det er disse forhold vi betegner som stusslig.

Er vi eldre underprioritert?

Av Asbjørn Sletvold, Jan Ove Andersen og Bjørg Kolltveit.

Tenk at beboere på sykehjem får fire måltider om dagen! Dette fremhever ordfører Anita Ihle Steen i Ringsaker som et eksempel på at kommunen gjør mye for de eldre. Hun viser ellers til at mange eldre aktiviserer andre eldre, som et tilsvar på at plan om frivillighet ble satt på kartet i 2015, og ennå ikke vedtatt.

BLI MED PÅ DET STORE DATALØFTET FOR ELDRE!

Ringsaker Pensjonistparti ved  Asbjørn Sletvold, Jan Ove Andersen, Rolf Skofsrud og Bjørg Kolltveit.

Er du av dem som ennå ikke har kastet deg på data-bølgen? Du føler avmakt, er kanskje både irritert og fortvilet over å bli satt på sidelinjen på grunn av manglende datakunnskaper? I så fall er du ikke alene! Etter manges mening er den digitale verden kommet alt for fort. Folk har rett og slett ikke rukket å sette seg inn i alt det nye innen dette området.

Nye og friske tanker om pensjonister som ressurs.

Av Asbjørn Sletvold,  Jan Ove Andersen og Bjørg Kolltveit.

Pensjonister er en ressurs - og ikke bare en utgiftspost. De aller fleste er friske og sterke og bidrar positivt i samfunnet, ikke minst med sin kjøpekraft. De setter sitt preg på kultur-og idrettsliv og bidrar til et mangfoldig samfunn. Å få flere pensjonister til å flytte til kommunen, bør være et ledd i byutvikling og målsettingen om et økt folketall.

LIVSGLEDE FOR FLERE!

Av Bjørg Kolltveit Ringsaker Pensjonistparti.

Så har Hamar klart det som Ringsaker hittil ikke har greid: å bli en vertskommune for«Livsglede for eldre» på sykehjem. Såpass klare krav stilles til betegnelsen, at det her er snakk om sertifisering. All ære til Hamar kommune, og ikke minst til pådriver Borgny Nygaard fra Pensjonistpartiet.

Av Jan Ove Andersen og Bjørg Kolltveit.

På ett område bør Ringsaker kommune føle skam. 

På kulturfronten!

At det fortsatt er slik at de unge korpsmusikantene ennå ikke har egnede øvingslokaler, er ikke til å tro!

Av Asbjørn Sletvold,  Jan Ove Andersen og Bjørg Kolltveit.

Så flott at Hamar kommune har greid å komme innenfor sertifiseringen av « Livsglede for eldre»!

I praksis og rene ord betyr dette en bedre og mer trivselsfull tilværelse for svært mange enkelt personer.

Av Asbjørn Sletvold Jan Ove Andersen og Bjørg Kolltveit.

Vårt partis forslag om å innføre «Livsglede for eldre» i sykehjem er mot en stemme avvist av Ringsaker kommunestyre.I avvisningsvedtaket heter det at kommunen ser ikke behov for noe nytt ut over det som er lovpålagt.

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

31.januar 2019
Trondheim

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no