VALGLISTE FOR RINGSAKER PENSJONISTPARTI TIL KOMMUNEVALGET 2019.

  1. ASBJØRN  SLETVOLD 72 år Lismarka

  2. LENE KRISTINE EIKELAND 41år Brumunddal.

 3.  HELGE VESTHEIM 59 år Næroset .

 4.  JAN OVE ANDERSEN 71 år Brumunddal.

 5.  Erika Ann Eriksen 75 år Brumunddal

 6 . Rolf Johnny Skofsrud 43 år  Furnes.

 7.  Finn Løberg 82 år Nes.

 8.  Rolf Skofsrud 81  år  Furnes

 9 . Ragnhild Johnsen 80 år Brumunddal.

10 . Arne Ludvigsen 75 år  Gaupen.

11 . Bjørn Otto Syversen 73 år  Brumunddal.

12 . Liv Olga Øverlien 73 år  Stavsjø.

13 . Anne Lise Hestsveen 73 år  Brumunddal.

14 . Tor Jakob Lie 41 år  Mesnali

15 . Jorun Hidemstrædet 74 år  Furnes.

16 . Ole Andersen 70 år  Brumunddal.

17 . Jorunn Bakken 64 år  Brumunddal.

18 . Kai Jomar Moravia 67 år  Brøttum.

19 . Ranveig Sletvold 45 år  Moelv.                                                

20 . Jan Backe 72 år  Furnes 63 år Brumunddal.

21 .  Helga Sween 83 år  Furnes.

22 .  Magne Holmestad 80 år  Brøttum.

23 .  Jan Røseth 72 år  Brumunddal.

24 .  Anne-Lise Johannessen  75 år  Furnes.                                                        

25.   Øystein Bjarne Aarskog 63 år Brumunddal.

Av Erika Eriksen, Jan Ove Andersen og Bjørg Kolltveit.

Er det rett og riktig at økonomi skal avgjøre kremasjon eller vanlig begravelse? Dette spørsmål stiller Gravferdsbyråene AS ved Knut-Arne Stenberg til de politiske partiene i Ringsaker.

En ny test da systemet hr vært nede i flere dager.

En ny test da systemet hr vært nede i flere dager.

Av Erika Eriksen ,Jan Ove Andersen og Bjørg Kolltveit.

Er det slik i Ringsaker kommune at noen er mindre verdt enn andre ?

 

At mens utbyggere og  næringsutviklere berømmer kommunen for raske reaksjoner og hurtige svar, skal Tom Høisveen som har Downs syndrom og dermed et kommunalt hjelpebehov, ikke få svar på brev. Hans mor, Eva Høisveen, sendte et brev til kommunen 10. desember i fjor uten hittil ha fått en eneste reaksjon.

Medisinbruk på sykehjem skal sjekkes jevnlig.

Av Erika Eriksen, Jan Ove Andersen og Bjørg Kolltveit.

Tar du mer enn fire ulike piller daglig, øker risikoen for bivirkninger. Så sterkt kan dette gi utslag for eldre mennesker bli at hele livssituasjonen endres. Gang på gang fortelles det historier fra hverdagslivet om dette temaet.

 Nå kan du som eldre databruker vise solidaritet.

Av Jan Ove Andersen og Bjørg Kolltveit.

Nå er tilbudet kommet til nordre Ringsaker: det store dataløftet der eldre hjelper eldre inn i dataverdenen!

Den som tror at dette er et profesjonelt og akademisk tiltak, kan ikke ta mer feil. Her finnes ikke noen pedagogiske rammer å forholde seg til. Det finnes ikke et fast opplegg, ingen kriterier som skal oppfylles.

Av  Erika Eriksen , Jan Ove Andersen og Bjørg Kolltveit.

Fastleger er som folk flest. Noen er gode, andre ikke riktig så gode.  Det blir farlig å generalisere, å si at slik og slik er fastleger. De er som alle oss andre.

Når pasient-og brukerombud i Hedmark og Oppland går ut i avisen med kronikken "Fastlegen tar meg ikke på alvor " er det likevel grunn til å lytte.  Han underbygger sin artikkel med eksempler, og det er tydelig det kan få drastiske følger når pasienten ikke blir tatt på alvor. Hovedbudskapet er: Lytt til pasienten! Og: pasienten har rettigheter i lovs form.

Årsmøtet ble avholdt i Garveriet i Moelv den  24 januar 2019.

Tilstedet var 18 stemmeberettige medlemmer.

Det var en engasjert leder som holdt innledningsforedraget, han håpet at partiet vil fortsette å ha jevnlige innlegg i Ringsaker blad og Hamar Arbeiderblad. Han legger vekt på  at vi ikke ønsker å være et surveparti, men bærer oss selv med  entusiasme på stands, og har ambisjoner om å være rettferdige i debatter.

Det må også nevnes at 2018 var ett meget godt år for partiet med snart 200 medlemmer. Vi blir det nest største partiet i Ringsaker Kommune.

 

Styret i 2019 består av: 

                      

Ringsaker Pensjonistparti har årsmøte på Garveriet i Moelv torsdag 24. januar kl. 18.00.

Saksliste i henhold til vedtektene.

Frasigelse av verv og saker som ønskes behandlet, sendes til Ringsaker Pensjonistparti v / Asbjørn Sletvold

Bekkedalsgutua 85, 2616 Lismarka innen 10. januar eller på

mail : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Enkel bevertning

Vel møtt 

Styret.

NB !   Ved ønske om skyss til Moelv, vennligst kontakt en av disse :

           Jan Ove Andersen, mobil 977 02 296   Brumunddal.

           Bjørn Syversen, mobil  950 26 493      Brumunddal.

           Rolf Skofsrud, mobil 473 08 295         Furnes.

           Finn Løberg, mobil  480 98 771           Nes.

                      

Av Asbjørn Sletvold, Jan Ove Andersen og Bjørg Kolltveit.

Endelig! Nå har Posten Norge AS tatt til fornuft! 

Snart kan brumunddøler som bor i sentrum, hente sine pakker og verdibrev på nærmeste hentekontor! Dermed ser det ut til at en høyst merkelig ordning fra postetaten kan bringes til opphør.

I dag må folk som bor i sentrum hente sin verdipost på 2382 i Coop-butikken sør for Buttekvernsmyra og der med passere nærmeste postkontor, 2380 i Spar-butikk på Mølla. Paradoksalt må folk i Stenbekkområdet i Furnesvegen passere Coop-butikken på sin veg til Møllafor å få sin verdipost.

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

26.-27: februar 2019
Kongsvinger

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no