Av Lene Kristine Eikeland, Ringsaker Pensjonistparti, 2.kandidat

Har nå over lengre tid observert ulike saker som pågår i Hamar kommune og har egentlig sukket litt med et snev av lettelse over at det «heldigvis ikke angår oss her i Ringsaker».

Den seneste uken har det vært flere oppslag knyttet til Hamars store tomtemangel, diskusjoner rundt nedlegging av Flyplassen, Busterud hevder at manglende tomter i Hamar medfører at potensielle innbyggere velger Ringsaker! -Da selvsagt med Hamar flyplass i bakgrunn.

Av Helge Vestheim 3. kandidat for Ringsaker Pp

Mjøsbrua er i bedre stand enn tidligere antatt. Den bør absolutt ikke rives som planlagt. Den må bevares som lokalveg og gang sykkelveg, men med forbud mot tungtrafikk. Staten må stå som eier, og selvfølgelig ha ansvar for riving hvis det skulle bli nødvendig i framtida.

Av Lene Kristine Eikeland, 2.kandidat Ringsaker Pensjonistparti

 

Under dagens stand på Innlandsmarkedet i Moelv var det drøssevis med barn som snakket med Ringsaker Pensjonistparti, og stemningen var udelt entusiastisk i forhold til et av våre partiprogram-punkter, nemlig innføring av leksefri!

Det ble også tatt opp under dagens debatt hvorvidt de ulike partiene er for eller imot leksefri. Det var litt varierende meninger rundt dette.

AV Lene Kristine Eikeland, Ringsaker Pensjonistparti, 2.kandidat

 I mange sammenhenger omtales de eldre som den gruppen som er mest utsatt for ensomhet.

Men det er en annen gruppe som lever i samfunnet rundt oss, med en skjult sorg og ensomhet, der de er omgitt av små barn og masse aktivitet.

Høyspent

Lene Kristine Eikeland, 2.kandidat Ringsaker Pensjonistparti

Vi ser alle høyspenttraseen som slynger seg gjennom landskapet vårt, men det er kanskje ikke så mange som er klar over de alvorlige helseeffektene eksponering av stråling fra høyspenten kan ha på oss?!

Internasjonal forskning har vist at personer som bor i nærhet til høyspentlinje, og blir utsatt for mer enn 0,4 mikrotesla bestråling, har en doblet risiko for å utvikle kreft.

Kreftformene det da er snakk om er brystkreft hos kvinner og leukemi hos barn.

Ja, du leste riktig.

Noen vil kanskje feie det bort, og si at «alt er jo farlig i dag!».

postkasser01

Av

Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

Nå har Posten Norge AS endret sine rutiner for postkunder som bor i Brumunddal sentrum med tidligere postnummer 2380. Dette opplyser distriktsjef Inger Johanne Holt i Post i Butikk til Ringsaker Pensjonistparti.

De kaller det «valgfritt leveringssted» som omfatter utlevering av verdipost og pakker.

I praksis vil dette si at kundene får to ulike postnummer å forholde seg til!

De skal beholde sitt tildelte postnummer 2382 som er post i butikk på Coop Extra sør for Buttkvernsmyra, men bruke 2380 om de ønsker å få pakker/verdipost utlevert på Spar, Mølla. Da må de selv sørge for å opplyse avsender om  dette nummeret.

Av Ringsaker Pensjonistparti

Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

I Hamar er avgift for kremasjon 1200 kroner, i Oslo er det ingen avgift.

I  Ringsaker må etterlatte betale ikke mindre enn 5 000 kroner.

Ringsaker Pensjonistparti synes dette er en skam. Derfor har vi for 2020- budsjettet foreslått at denne avgiften utgår i sin helhet.

Det er lett å forstå frustrasjonen en pårørende nå gir uttrykk for i media. Hun synes 5000 kroner er en urimelig avgift som hun nå har fått krav på etter at ektefellen ble kremert.

adult 3991873 640

Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

Svaret er for svært mange nei. Dagens utvikling tilsier dette, eldre er også i omstilling.

En ny tid gjør sitt inntog på alle måter, men nytenkning om endrede boformer for eldre har vært merkelig fraværende.

Derimot får vi stadig høre om de store summene vår kommune bruker på  institusjoner.

Og disse beløp vil neppe reduseres.

 

 

Av

Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

Det er gledelig, men ikke overraskende, at unge velgere er opptatt av eldrepolitikk.

Dette er ikke en løs påstand, men et resultat av en måling foretatt foran det danske Folketingsvalget. Her ble det vist til en måling Voxmeter foretok for nyhetsbyrået Rizzau. Der kom det fram at eldrepolitikk ble vektet tungt i deres valg.

house 1407562 640

Av  Leder Erika Eriksen 

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

Vi ønsker å styre våre liv til siste stund. I dette ligger at vi ønsker å være samfunnet minst mulig til byrde. Vi vil likevel ha trygghet.

Kan vi oppleve en slik trygghet ved å søke sammen i et bofellesskap, der vi kan dra nytte av hverandre, kanskje bare med vårt blotte nærvær?

Det er ingen hemmelighet at det ved våre institusjoner i dag finnes de som føler så stor utrygghet og ensomhet at de ikke kan bo i sine egne hjem. Da må det offentlige rykke inn og gi tilbud.

Hvorfor så lenge å vente?

Av

Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

Det er rift om omsorgsboliger i Ringsaker. Og når først tildeling er skjedd, må vedkommende vente mange måneder på å flytte inn,

Årsaken er at den fraflyttede leiligheten naturlig nok må renoveres.

Men behøver det å ta så lang tid?

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: