Utskrift
Treff: 5721

Marit Heiberg

Pensjonistpartiet i Kongsviger avholt medlemsmøte Mandag.

I den forbindelen var Marit Heiberg invitert til og snakket om framtidens
teknologi når det gjelder eldreomsorgen. Dette gir økt livskvalitet samt mestring og pensjonistene kan bo lengre hjemme.