Pensjonistpartiet i Hedmark skal arbeide for å bli representert på Stortinget.

Programmet for stortingsvalget er helhetlig med en klar profil for hele Hedmark, trygge levevilkår og en positiv livssituasjon for alle aldersgrupper.

Pensjonsreformen ble vedtatt i Stortinget i 2011.

Det viktigste var at pensjonistene mistet sin forhandlingsrett ovenfor regjeringen. Før vedtaket i Stortinget var det flere pensjonistorganisasjoner med Pensjonistforbundet i spissen som forhandlet med regjeringen på pensjonistenes vegne. I dag er de forskjellige pensjonistorganisasjoner kun diskusjonspart opp mot regjeringen. Dette uforpliktende samarbeid har resultert i at pensjonistene har hatt en negativ «lønnsutvikling» de siste tre år. Det er vel kun pensjonistene som godtar det i dag!

De forskjellige pensjonistorganisasjoner når ikke frem med sitt rettmessige krav om en lønnsutvikling for sine medlemmer som samfunnet for øvrig.

ENESTE MULIGHET FOR AT PENSJONISTENES KRAV BLIR I VARETATT ER AT PENSJONISTPARTIET BLIR REPRESENTERT PÅ STORTINGET.

Det bor mer enn 900 000 pensjonister i Norge. På Stortinget er det i dag kun to representanter som er eldre enn 67 år. I forhold til folketallet er denne aldersgruppen diskriminert. Utsikten for årets valg er ikke bedre.

Dersom 300 000 av våre pensjonister stemmer på oss vil partiet bli representert med mer enn 30 representanter på Stortinget.

STEM PENSJONISTPARTIET

pp logo lang medtekst

 

Persontrafikk på Solørbanen

Pensjonistpartiet går til valg med et helhetlig program hvor Livsglede, Framtid og Folkehelse er grunnpilarene.

Pensjonistpartiet har som eneste politiske parti programfestet at vi vil arbeide for å gjenåpne Solørbanen for persontrafikk. Persontrafikken på denne banen ble nedlagt i 1994. Persontrafikk på Solørbanen er viktig for utviklingen av hele Kongsvingerregionen fra Kongsvinger til Elverum. Det er også viktig for resten av fylket, spesielt for Hamarregionen da det åpner for persontrafikk på tog om Elverum og Kongsvinger til Sverige. Det vil også åpne for direkte persontrafikk på tog fra Kongsvingerregionen til Gardermoen.

Fremtidig jernbanetrase gjennom Hamar skal besluttes i nærmeste framtid. BaneNor som planansvarlig anbefaler å videreutvikle dagens trase. Kommunestyret i Hamar og et stort flertall av byens innbyggere ønsker å bygge en ny trase lenger øst.

Pensjonistpartiet er krystallklar på at en østlig jernbanetrase gjennom Hamar tilfredsstiller alt det vi står for. Å åpne byen mot Mjøsa er fremtidsrettet, det fremmer folkehelsen og sist, men ikke minst det gir livsglede å kunne se og oppleve Mjøsa uten å forstyrres av stor togtrafikk. Fremtidig jernbanetrase gjennom Hamar bør etter Pensjonistpartiets mening oppta langt flere enn innbyggerne i Hamar.

En østlig jernbanetrase gjennom Hamar åpner for en mye bedre togforbindelse til Elverum og Østerdalen. Det er alt vedtatt at det skal bygges en tilsving på jernbanen i Elverum og i Kongsvinger for å bedre forholdene for godstransporten, spesielt tømmertransporten til Karlstad i Sverige. Å utnytte denne utbedringen også til å gjenåpne persontrafikken på Solørbanen er vesentlig for oss i Pensjonistpartiet.

Valg av østlig jernbanetrase i Hamar og åpning av persontrafikk på Solørbanen vil utvikle hele fylket. Det er miljøvennlig, fremtidsrettet og vil binde hele fylket sammen på en mye bedre måte enn i dag. Det vil også være viktig i kampen for å beholde og videreutvikle togtrafikken på Kongsvingerbanen og videre inn i Sverige til Stockholm.

Vi Pensjonistpartiet er opptatt av å se hvordan enkeltvedtak kan påvirke og forsterke andre muligheter for å utvikle HELE Hedmark. Valg av jernbanetrase i Hamar er et godt eksempel på det. Riktig valg i Hamar vil øke kundegrunnlaget for persontrafikk på Solørbanen. Det vil ha stor betydning for utviklingen i Kongsvingerregionen og resten av fylket.

Helge Thomassen

Stortingskandidat for Pensjonistpartiet

I forbindelse med partilederdebatten i Glåmdalen registrerte jeg tilnærmet tverrpolitisk enighet om å realisere en av Pensjonistpartiets fanesaker gjennom flere år; å utvikle Skyrud til et regionalt demenssenter. Det er svært bra at også andre politiske parti har forstått behovet og ser muligheten.
Å realisere et så viktig prosjekt har fått seg et kraftig skudd for baugen etter at veibommen på Kurusand ble satt i drift. For å besøke en pårørende på Skyrud koster det årlig mer enn kr 15 000.- for de som er bosatt i Kongsvinger. Med ca 30 pasienter på Skyrud må pårørende samlet betale ca kr 500 000.- i året. Det er helt forkastelig og nærmest umoralsk.
Pp er mot bompengefinansiering i bygging av nye veier. Vi anbefaler igjen, riv alle veibommer i hele landet, legg på eksempelvis 50 øre pr liter drivstoff og øremerk pengene til veiutbygging. Helt bortkastede penger til bygging og vedlikehold av utallige veibommer i tillegg til administrasjonskostnader til innkreving kan mye bedre nyttes direkte til veibygging.

Helge Thomassen
Pensjonistpartiet

Klikk på bildene for å laste ned hele programmet i pdf format. Eller klikk på Les mer for å se programmet her.

    

Kommunestyret i Kongsvinger besluttet sist uke både størrelsen på eiendomskatten og fritak av samme skatt. Fritak er lovregulert i en egen paragraf med fire elementer som vurderes hver for seg. Et element åpner for fritak av eiendomsskatt for nybygde boenheter i inntil 20 år.

I fjor ble det bygget kun 35 nye boliger i Kongsvinger, det er en stor nedgang sammenlignet med tidligere år.

At kun åtte av 32 av kommunestyrets representanter stemte for forslaget til Pensjonistpartiet var overraskende og taler sitt eget språk. 

Som politiker får jeg mange tilbakemeldinger fra mennesker som får avslag på søknader om både TT- kort og HC- kort. Man fungerer gjerne som en slags "klagemur", og alle skal vite at det bare er hyggelig at de tar kontakt og særlig dersom man kan få være til hjelp.blattkort-200px

Pensjonistpartiet vil arbeide for et fortsatt fullverdig sykehus i Kongsvinger og en raskest mulig avklaring om fremtidig tilknytning for sykehuset, enten til SI eller til AHUS. Lange utredninger som trekker ut i tid vil svekke Kongsvinger sykehus i innhold og utfordringer. Fremtiden ligger forhåpentlig vis i AHUS.kongsvinger sykehus

Samhandlingsreformen er en omfattende reform av helse og sosialsektoren som den rød/grønne regjeringen setter i gang fra 1. januar 2012. Reformen varsler blant annet:

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Postadresse          

Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Telefon                 

971 86 581

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

22. september 2017 

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

23-24 september 2017

14-15 april 2018

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

12-13 mai 2018

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no