Leder               Eirik Ross 
Nestleder         Kurt-Gøran Adriansen
Sekretær         Trond Broen
Kasserer          Astrid Snare
Styremedlem    Helge Thomassen
Styremedlem    John Reidar Holen
Styremedlem    Laila T. Hulzer
Styremedlem    Reidun Hagerud

1. varemedlem   Heidi Iren Pettersen
2. varemedlem   Rigmor Bakken
3. Varamedlem   Monica Stensbøl

 

Årsmøtet i Kongsvinger ble avholdt 31. Januar 2018

Oppslutningen kunne vært bedre det var kun 17 frammøtte med styret.
Leder Eirik Ross innformerte om hva partiet jobber med og hva som
skal prioriteres framover.
Han kom også inn på at målet ved neste kommunevalg var å få 5 inn
i Kommunestyret.
Årsberetning ble lest opp av sekretær Liv S. Engom.

Regnskap og budsjett ble lest opp og vedtatt.

Handlingsplanen for 2018 ble lest opp og vedtatt.

Pariet fikk ny nestleder Kurt-Gøran Adriansen. Han er nylig flyttet
til kommunen og hadde lyst til å bli med i partiet vårt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ARBEIDSMØTE MELLOM PP HEDMARK OG PP OPPLAND 26. OKTOBER 2017

Deltakere

Hedmark

-          Helge Thomassen

-          Erling Magne Johansen

-          Tone Coucheron

Oppland

-          Per Larsen

-          Mona Brustad

-          Harry Sølvet
Geir Brustad
Olav Strangstadstuen

Diskusjonsmomenter

Gjensidig orientering

-          Organisasjon Hedmark

o   Antall lokallag

§  10 lokallag

o   Representasjon

§  En i fylkestinget

§  10 kommunerepresentanter

o   Antall medlemmer 470

o   Økonomi god

o   Målsetting 2018

§  15 lokallag

-          Organisasjon Oppland

o   Antall lokallag

o   Representasjon

o   Antall medlemmer

o   Økonomi

o   Målsetting 2017

Sammenslåing av Hedmark og Oppland

-          Navn på nytt fylke

-          Antall medlemmer i nytt fylkesting

-          Styringsmodell

-          Felles front

-          Utfordringer

Sammenslåing av partiene

-          Organisering

o   Styringsgruppe styret i Hedmark og Oppland

Antall medlemmer

o   Mandat utarbeides av HS

-          Tid for sammenslåing. Sentral føring

-          Årsmøte 2019

Programarbeid for valget 2019

-          Fanesaker Hedmark

o   Laks i Glomma

o   Folkehelse

-          Fanesaker Oppland

Nominasjonsprosess

-          Rekkefølge

Felles møteplan

 

Pensjonistpartiet går til valg med et helhetlig program hvor Livsglede, Framtid og Folkehelse er grunnpilarene.

Pensjonistpartiet er krystallklar på at en østlig jernbanetrase gjennom Hamar tilfredsstiller alt det vi står for. Å åpne byen mot Mjøsa er fremtidsrettet, det fremmer folkehelsen og sist, men ikke minst det gir livsglede å kunne se Mjøsa uten å forstyrres av stor togtrafikk.

Fremtidig jernbanetrase gjennom Hamar bør etter Pensjonistpartiets mening oppta langt flere enn innbyggerne i Hamar.

Pensjonistpartiet har som eneste politiske parti programfestet at vi vil arbeide for å gjenåpne Solørbanen for persontrafikk. Persontrafikken på denne banen ble nedlagt i 1994.  En østlig jernbanetrase gjennom Hamar åpner for en mye bedre togforbindelse til Elverum og Østerdalen. Det er alt vedtatt at det skal bygges en tilsving på jernbanen i Elverum og i Kongsvinger for å bedre forholdene for godstransporten, spesielt tømmertransporten til Karlstad i Sverige. Å utnytte denne utbedringen også til å gjenåpne persontrafikken på Solørbanen er vesentlig for oss i Pensjonistpartiet.

Persontrafikk på Solørbanen er viktig for utviklingen av hele Kongsvingerregionen fra Kongsvinger til Elverum. Det er også viktig for resten av fylket, spesielt for Hamarregionen da det åpner for persontrafikk på tog om Elverum og Kongsvinger til Sverige. Det vil også åpne for direkte persontrafikk på tog fra Kongsvingerregionen til Gardermoen.

Valg av østlig jernbanetrase i Hamar og åpning av persontrafikk på Solørbanen vil utvikle hele fylket. Det er miljøvennlig, fremtidsrettet og vil binde hele fylket sammen på en mye bedre måte enn i dag. Det vil også være viktig i kampen for å beholde og videreutvikle togtrafikken på Kongsvingerbanen og videre inn i Sverige til Stockholm.

Vi Pensjonistpartiet er opptatt av å se hvordan enkeltvedtak kan påvirke og forsterke andre vedtak for å utvikle HELE Hedmark Dette er et godt eksempel på det. Riktig valg av jernbanetrase gjennom Hamar og persontrafikk på Solørbanen kan ha stor betydning for utviklingen av hele fylket.

Klikk på bildene for å laste ned hele programmet i pdf format. Eller klikk på Les mer for å se programmet her.

    

Kommunestyret i Kongsvinger besluttet sist uke både størrelsen på eiendomskatten og fritak av samme skatt. Fritak er lovregulert i en egen paragraf med fire elementer som vurderes hver for seg. Et element åpner for fritak av eiendomsskatt for nybygde boenheter i inntil 20 år.

I fjor ble det bygget kun 35 nye boliger i Kongsvinger, det er en stor nedgang sammenlignet med tidligere år.

At kun åtte av 32 av kommunestyrets representanter stemte for forslaget til Pensjonistpartiet var overraskende og taler sitt eget språk. 

Pensjonistpartiet vil arbeide for et fortsatt fullverdig sykehus i Kongsvinger og en raskest mulig avklaring om fremtidig tilknytning for sykehuset, enten til SI eller til AHUS. Lange utredninger som trekker ut i tid vil svekke Kongsvinger sykehus i innhold og utfordringer. Fremtiden ligger forhåpentlig vis i AHUS.kongsvinger sykehus

Samhandlingsreformen er en omfattende reform av helse og sosialsektoren som den rød/grønne regjeringen setter i gang fra 1. januar 2012. Reformen varsler blant annet:

Underkategorier

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse    
Nordre Ifarnesveg 41

Postadresse       

Nordre Ifarnesveg 41
2428 Søre Osen

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

31. august 2018

Kontoret i Oslo

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

29.-30.September 2018

Rogaland PPs kontor
Stavanger

 

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no