Marit Heiberg

Pensjonistpartiet i Kongsviger avholt medlemsmøte Mandag.

I den forbindelen var Marit Heiberg invitert til og snakket om framtidens
teknologi når det gjelder eldreomsorgen. Dette gir økt livskvalitet samt mestring og pensjonistene kan bo lengre hjemme. 

 

I statsbudsjettet som ble lagt fram i dag, vi er skuffet over at ikke pensjonister, uføre og trygdede er tilgodesett på noen måte!penger

Valgløfter er brutt igjen og man har hatt 5 statsbudsjetter å gjøre noe med dette, og da er det kun vilje det står på. Det mangler vilje til å gi noe til de som har minst.

Avkortningen til gifte/samboere på 10 % er ikke fjernet, det er ekstremt skuffende. Dette er en urettferdig avkortning som skulle vært fjernet for lengst! At de eldre holder sammen til døden skiller dem, skal ikke straffes økonomisk!

Det er ikke lagt til rette for at underregulering 0.75 % av alderspensjonen skal bli fjernet. Denne underreguleringen må fjernes! Skuffelsen er stor når ikke alderspensjonister blir tilgodesett i statsbudsjettet for 2019.

Minstepensjonen har ikke blitt økt, dette er skammelig. Minstepensjonen skulle hatt en økning på 60-70 000 kr for å bruke Eu sin fattigdomsgrense som mal. Regjeringen er veldig «flinke» til å følge Eu i alt annet, men på dette området skal vi ha egne regler.

Ved å øke minstefradraget på inntekt så ville alle få nyte av dette og det vill bidratt til at de som har minst vil merke det mest. Statsbudsjettet for 2019 øker minstefradraget 2-3000 kr, denne må bli mye høyere.

Vi er veldig glad for at eldre -, pasient - og brukerombud er prioritert, dette vil være til hjelp for de som ikke får den behandlingen de skal ha og et godt hjelpemiddel for pårørende. Dette er dessverre en nødvendighet.

 

Stand i Eidsskog 2018

I September ble det opprettet nytt lokallag i Eidskog.
Det ble gjennomført stand i den forbindelse og oppslutningen var bra. Været tatt i betraktning. 

Kongsvinger hjelper til i startfasen, men et lokallag i Eidskog er det muligheter for å få til.

 

 

Årsmøtet i Kongsvinger ble avholdt 31. Januar 2018

Oppslutningen kunne vært bedre det var kun 17 frammøtte med styret.
Leder Eirik Ross innformerte om hva partiet jobber med og hva som
skal prioriteres framover.
Han kom også inn på at målet ved neste kommunevalg var å få 5 inn
i Kommunestyret.
Årsberetning ble lest opp av sekretær Liv S. Engom.

Regnskap og budsjett ble lest opp og vedtatt.

Handlingsplanen for 2018 ble lest opp og vedtatt.

Pariet fikk ny nestleder Kurt-Gøran Adriansen. Han er nylig flyttet
til kommunen og hadde lyst til å bli med i partiet vårt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ARBEIDSMØTE MELLOM PP HEDMARK OG PP OPPLAND 26. OKTOBER 2017

Deltakere

Hedmark

-          Helge Thomassen

-          Erling Magne Johansen

-          Tone Coucheron

Oppland

-          Per Larsen

-          Mona Brustad

-          Harry Sølvet
Geir Brustad
Olav Strangstadstuen

Diskusjonsmomenter

Gjensidig orientering

-          Organisasjon Hedmark

o   Antall lokallag

§  10 lokallag

o   Representasjon

§  En i fylkestinget

§  10 kommunerepresentanter

o   Antall medlemmer 470

o   Økonomi god

o   Målsetting 2018

§  15 lokallag

-          Organisasjon Oppland

o   Antall lokallag

o   Representasjon

o   Antall medlemmer

o   Økonomi

o   Målsetting 2017

Sammenslåing av Hedmark og Oppland

-          Navn på nytt fylke

-          Antall medlemmer i nytt fylkesting

-          Styringsmodell

-          Felles front

-          Utfordringer

Sammenslåing av partiene

-          Organisering

o   Styringsgruppe styret i Hedmark og Oppland

Antall medlemmer

o   Mandat utarbeides av HS

-          Tid for sammenslåing. Sentral føring

-          Årsmøte 2019

Programarbeid for valget 2019

-          Fanesaker Hedmark

o   Laks i Glomma

o   Folkehelse

-          Fanesaker Oppland

Nominasjonsprosess

-          Rekkefølge

Felles møteplan

 

Pensjonistpartiet går til valg med et helhetlig program hvor Livsglede, Framtid og Folkehelse er grunnpilarene.

Pensjonistpartiet er krystallklar på at en østlig jernbanetrase gjennom Hamar tilfredsstiller alt det vi står for. Å åpne byen mot Mjøsa er fremtidsrettet, det fremmer folkehelsen og sist, men ikke minst det gir livsglede å kunne se Mjøsa uten å forstyrres av stor togtrafikk.

Fremtidig jernbanetrase gjennom Hamar bør etter Pensjonistpartiets mening oppta langt flere enn innbyggerne i Hamar.

Pensjonistpartiet har som eneste politiske parti programfestet at vi vil arbeide for å gjenåpne Solørbanen for persontrafikk. Persontrafikken på denne banen ble nedlagt i 1994.  En østlig jernbanetrase gjennom Hamar åpner for en mye bedre togforbindelse til Elverum og Østerdalen. Det er alt vedtatt at det skal bygges en tilsving på jernbanen i Elverum og i Kongsvinger for å bedre forholdene for godstransporten, spesielt tømmertransporten til Karlstad i Sverige. Å utnytte denne utbedringen også til å gjenåpne persontrafikken på Solørbanen er vesentlig for oss i Pensjonistpartiet.

Persontrafikk på Solørbanen er viktig for utviklingen av hele Kongsvingerregionen fra Kongsvinger til Elverum. Det er også viktig for resten av fylket, spesielt for Hamarregionen da det åpner for persontrafikk på tog om Elverum og Kongsvinger til Sverige. Det vil også åpne for direkte persontrafikk på tog fra Kongsvingerregionen til Gardermoen.

Valg av østlig jernbanetrase i Hamar og åpning av persontrafikk på Solørbanen vil utvikle hele fylket. Det er miljøvennlig, fremtidsrettet og vil binde hele fylket sammen på en mye bedre måte enn i dag. Det vil også være viktig i kampen for å beholde og videreutvikle togtrafikken på Kongsvingerbanen og videre inn i Sverige til Stockholm.

Vi Pensjonistpartiet er opptatt av å se hvordan enkeltvedtak kan påvirke og forsterke andre vedtak for å utvikle HELE Hedmark Dette er et godt eksempel på det. Riktig valg av jernbanetrase gjennom Hamar og persontrafikk på Solørbanen kan ha stor betydning for utviklingen av hele fylket.

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no