Referat fra styremøte. Pensjonistpartiet i Hedmark Onsdag 19.oktober Klokken. 10.00

Fylkeshuset Hamar

                                                                                                                                                            

Møtenummer 8   Dato/tid 19.10.17
Møteleder Thomassen   Innkalling Sekretær
Møtested Fylkeshuset Hamar   Protokoll Sekretær
Møtetid Kl. 10.00      
Kode Navn Kommune E-post   Innk Møtt
Leder Helge Thomassen Kongsving Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. X X
Nestleder Rune Sørlie Åsnes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. X  
Organisatorisk Erling M Johansen Stange Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. X X
Sekretær Liv S Engom Kongsving Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. X X
Kasserer Astrid Snare Kongsving Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. X X
Styremedlem Borgny I Nygaard Hamar Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. X  
Styremedlem Johanne Lillevik Hamar Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. X X
Styremedlem Nils Øian Tynset Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. X X
Styremedlem Ragnar Rognhaug Sør-Odal Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. x  
Varamedlem Anita Baksetersveen Ringsaker Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. x X
 
 
Sak Beskrivelse Ansv. Frist
52/17

Velkommen v/leder

Vedtak: Tatt til ett

   
53/17

Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent. Svein K Olsen får ikke opp vedleggene på mail. Innkalling og referat sendes som vanlig mail til han.

   
54/17

Godkjenning av protokoll

Vedtak: : Godkjent. Under sak 49/17  på ref av 23.08.17 skal setningen være:» Programmet ble godt mottatt, spesielt det som omhandlet pensjon.»

   
55/17

Evaluering av stortingsvalget 2017

SE eget vedlegg.
Vedtak: PP fikk 1303 stemmer. 400 stemmer mindre enn sist. Dette kan skyldes flere faktorer. Bl. A at vi ikke gjorde en god nok jobb. Ingen stand i Oslo! Hvor var ledelsen i partiet? De MÅ komme på banen og vise seg fram. Fikk vi ikke fram budskapet.? Hadde vi for mange saker på programmet?
Alle må «gå i seg selv» og tenke over hva vi kunne gjort bedre, for  en oppslutning på 1,2 % er alt for dårlig.

Noen tips klan være at programmet må «spisses» mere, flere må

engasjere seg i vangkampen. Vi må skolere oss. Vi må alle stille
på hverandres stand.
SKOLEVALG: Vi fortsetter med skolevalgene. De som stiller på
skolevalgene må ha lyst til å være med. 
MEDIA: Her må vi være mere på. Flere må skrive innlegg til avisen. Hva med en skrivegruppe? Annonse i lokalradioen!

SE EGET VEDLEGG ANG EVALUERING AV VALGKAMPEN.


   

56/17

Økonomi
Vedtak: Budsjettet ble holdt. Økonomien er i balanse. Selv om ikke
alle fakturaene er betalt enda.
Disponibel saldo pr. d.d. er Kr. 255 711, 92 .   
57/17

Valg 2019
Vedtak: Vi må allerede nå begynne å tenke på valget i 2019.
Ved neste utsendelse av program til innbyggerne skal vi bestille
navneetiketter og sette disse på det vi sender ut. Det ser mere personlig ut .

   
58/17 Orientering navnebytte
Vedtak: Det ble en god diskusjon om dette tema. Kanskje det er
navnet på partiet som ikke fenger velgerne? Verden har gått videre
siden partiet ble startet. En del endringer i samfunnet har skjedd. Mye har blitt morderne. Enkelte partier har byttet navn og fikk en nedgang som varte i noen år, men disse har nå virkelig kommet
seg opp og får bra oppslutning ved valgene. Eller kanskje det er lederen som er skyld i deres oppgang? I hvert fall må vi tenkt på navnebytte fram til Landsmøte. 
   
 

EVENTUELT

Runde rundt bordet:

Stange: Ikke fornøyd med valgresultatet. Hadde 12 stand. Fikk 3 nye
             medlemmer.

Kongsvinger: De var med på to skoledebatter. Hadde 12 stand. Lokalradioen ble flittig benyttet hele 6 ganger. Budsjetter er ikke brukt opp.Fikk 1 nytt medlem . De som hadde stått på stand avsluttet med middag etter siste stand.

Ringsaker: For få som stilte på stand. Organiseres bedre på Kommune-
valget. Fikk ca 27 nye medlemmer. Dekning i media er de fornøyd med. Sykehussaken ble fanesak for Ringsaker og en fikk de mye skryt for at de offentligjorde standpunktet sitt. Ingen var med på skoledebatten.

Hamar: God oppslutning på stand. Mange var med og mange var innom
stand deres. Spørsmålene til skoledebatten savnet de. Fikk 15 nye medlemmer.

Våler: Fornøyd med stand. Noen ble avlyst p.g.a dårlig vær. Kun 5 personer kom på deres temakveld. Ingen nye medlemmer. Skoledebatten var de med på.

Tynset: Veldig fornøyd med skoledebatten. Hadde 4 stand + 1 på Kvikne.

De kjørte ut med programmet til innbyggerne. Neste gang blir disse sendt pr. post. Styret jobber godt. Ingen nye medlemmer. Tynset var misfornøyd med valgresultatet.

Sør/Nord-Odal: En person som stod på stand. Dårlig oppslutning. Budsjettet holdt.

Felles styremøte/arbeidsmøte med Oppland: Dato blir 26.10.17 i Brumunddal.

Vervekampanje: Anita og Tone utarbeider profil for kampanjen. Snakker videre om dette på arbeidsmøte.   

 

 


 

ARBEIDSMØTE MELLOM PP HEDMARK OG PP OPPLAND 26. OKTOBER 2017

Deltakere

Hedmark

-          Helge Thomassen

-          Erling Magne Johansen

-          Tone Coucheron

Oppland

-          Per Larsen

-          Mona Brustad

-          Harry Sølvet
Geir Brustad
Olav Strangstadstuen

Diskusjonsmomenter

Gjensidig orientering

-          Organisasjon Hedmark

o   Antall lokallag

§  10 lokallag

o   Representasjon

§  En i fylkestinget

§  10 kommunerepresentanter

o   Antall medlemmer 470

o   Økonomi god

o   Målsetting 2018

§  15 lokallag

-          Organisasjon Oppland

o   Antall lokallag

o   Representasjon

o   Antall medlemmer

o   Økonomi

o   Målsetting 2017

Sammenslåing av Hedmark og Oppland

-          Navn på nytt fylke

-          Antall medlemmer i nytt fylkesting

-          Styringsmodell

-          Felles front

-          Utfordringer

Sammenslåing av partiene

-          Organisering

o   Styringsgruppe styret i Hedmark og Oppland

Antall medlemmer

o   Mandat utarbeides av HS

-          Tid for sammenslåing. Sentral føring

-          Årsmøte 2019

Programarbeid for valget 2019

-          Fanesaker Hedmark

o   Laks i Glomma

o   Folkehelse

-          Fanesaker Oppland

Nominasjonsprosess

-          Rekkefølge

Felles møteplan

EVALUERING STORTINGSVALGET 2017

Målsetting

-          Uttalt målsetting var å bli representert på Stortinget

-          Reell målsetting var 2000 stemmer

Resultat

-          1303 stemmer, en nedgang på 400 i forhold til valget i 2013

-          Stemmer fra alle kommuner

Program-          Programmet hadde bred forankring blant  partiets medlemmer

o   Egen programkomite som ble ledet av Rune Sørlie

o   Flere arbeids- og styremøter

o   Møte med Pensjonistforbundet

o   Møte med HIAS

o   Programmet er helhetlig og bygget opp rundt Livsglede, Framtid og Folkehelse

-          Programmet ble meget godt mottatt

o   Pp Oppland og Pp Møre og Romsdal brukte vårt program som mal for egne program

-          Opplag 60 000

o   Opplag ok, lite til overs

-          Utsending med post

o   Hamar, Kongsvinger/Eidskog, Elverum; totalt 18 500 program

o   Ringsaker sendte ut for egen regning, 18 000 program

-          Trykking hos Vinger trykk

o   Gode avtaler. Fikk plakater trykket til kostpris

o   Pensjonistpartiet bruker samme trykkeri

-          Lay out

o   Granat Studio ved Karl-Erik Heimdal, tlf 479 02 233

§  God og rimelig

  • Kr 5 600.-

-          Hovedsaker

o   Pensjon

o   Skatte og avgiftssystem

Listekandidater

-          Vi stilte med 13 kompetente kandidater. Alle lokallag var representert. Kjønnsbalanse ivaretatt

Opplæring

-          Det ble utarbeidet egne «Fakta ark» som utdypet programmet

o   Meget godt mottatt. Videreføres til neste valgkamp

-          Flere møter ble gjennomført med valgkampmedarbeidere

-          Alle lokallag var invitert til opplæringsmøter

o   Her har vi mye å gå på. Se til Akershus

Valgkamp

-          Organisering

o   Rune Sørlie var «valgkamp general»

o   God organisering med fordeling av ansvar og oppgaver

-          Deltakelse

o   De fleste kandidater deltok aktivt i valgkampen

o   Flere andre deltok aktivt. Svørt positivt

-          Hovedsaker

o   Pensjon

o   Skatte og avgifts system

§  Vi burde konsentrert oss spesielt mot vår målgruppe; pensjonistene

§  Vi frontet ikke hovedsakene godt nok

-          Stands

o   Det ble gjennomført nesten 100 stands

o   De fleste kommuner ble besøkt

-          Debatter

o   Vi ble ikke invitert til de mest sentrale debatter

-          Skoledebatter

o   Vi deltok på alle minus Elverum og Ringsaker

o   Seks forskjellige debattanter

o   Positive tilbakemeldinger

§  Vi bør delta på skoledebatter også i kommende valg

o   Forberedelser/opplæring foran debattene er viktig

o   Kun de som har lyst til å delta bør delta

o   Forberedende møte med UFT er viktig

-          Media

o   Førstekandidat ble godt presentert i Glåmdalen og i Østlendingen

o   Mange og gode avisinnlegg

§  I forhold til parti som er representert på Stortinget ble vi nesten helt usynliggjort

§  Vi er lovet mer plass ved neste valg, invitasjoner til debatter, presentasjoner mm

o   Annonsering på lokalradio er billig og vi når mange

o   Annonse som i «Alvdal mitt i væla» bør også vurderes

-          Facebook/Hjemmeside

o   Mange og gode innlegg

o   Godt besøkt

§  Hamar hadde mer enn 1000 likes på et innlegg

o   Må tillegges stor vekt i fremtiden

§  Alle lag må opprette egne sider

§  Opplæring blir viktig

§  Bruk av bilde er svært viktig

Økonomi

-          Budsjett

o   Kr 150 000

o   Kr 40 000.- i sentral støtte

o   Støtte til lokallagene

§  Kr   49 000.-

§  Alle lokallag unntatt Kongsvinger og Sør-Odal fikk støtte

o   Utforming av program

§  Kr   5 938.-

o   Trykking av program

§  Kr   25 463.-

o   Utsending med post

§  Kr   25 245.-

o   Lokalpartiene hadde egne budsjett

§  Kr 80 000.-

o   Materiell

§  Kr   32 000.-

o   Reise

§  17 000.-

-          Materiell

o   Det ble innkjøpt jakker, forklær, caps, roll ups, beach flag og pins

o   Alle i styret og lokallagsledere fikk jakke, rykksekk, forkle og cap

§  Alt materiell videreføres inn mot neste valgkamp

o   For at partiet skal framstå enhetlig må HS bestemme jakke, skjorte mm

Regnskap

-          Regnskap er ikke gjort opp. Forventer å gå i balanse

Erfaringer

-          Alle etterlyser en sentral leder og et tydelig moderparti

-          Et helhetlig program er viktig, men ..

-          Vi må spisse budskapet mer og ha fokus på de tre til fem viktigste saker

-          Vi må opprette flere lokale lag. Trysil og Grue er på gang, kanskje også Åmot

-          Elverum er avgjørende for videreutvikling av partiet

-          Flere nye medlemmer ble rekruttert, ca 20

Veien videre/utfordringer

-          Vi sa alt i oppstarten til valgkampen at dette var starten på valgkampen i 2019

-          Vi har et utmerket program som basis for den neste valgkamp

-          Etablere nye lokallag. Målet er å 15 aktive lokalparti

-          Opprettholde og videreutvikle dagens organisasjon

-          Opplæring

-          Etablere ny valgkamp organisasjon

-          Avklare hvem som blir med videre

-          Rekruttering av nye medlemmer

I forbindelse med partilederdebatten i Glåmdalen registrerte jeg tilnærmet tverrpolitisk enighet om å realisere en av Pensjonistpartiets fanesaker gjennom flere år; å utvikle Skyrud til et regionalt demenssenter. Det er svært bra at også andre politiske parti har forstått behovet og ser muligheten.
Å realisere et så viktig prosjekt har fått seg et kraftig skudd for baugen etter at veibommen på Kurusand ble satt i drift. For å besøke en pårørende på Skyrud koster det årlig mer enn kr 15 000.- for de som er bosatt i Kongsvinger. Med ca 30 pasienter på Skyrud må pårørende samlet betale ca kr 500 000.- i året. Det er helt forkastelig og nærmest umoralsk.
Pp er mot bompengefinansiering i bygging av nye veier. Vi anbefaler igjen, riv alle veibommer i hele landet, legg på eksempelvis 50 øre pr liter drivstoff og øremerk pengene til veiutbygging. Helt bortkastede penger til bygging og vedlikehold av utallige veibommer i tillegg til administrasjonskostnader til innkreving kan mye bedre nyttes direkte til veibygging.

Helge Thomassen
Pensjonistpartiet

Klikk på bildene for å laste ned hele programmet i pdf format. Eller klikk på Les mer for å se programmet her.

    

Kommunestyret i Kongsvinger besluttet sist uke både størrelsen på eiendomskatten og fritak av samme skatt. Fritak er lovregulert i en egen paragraf med fire elementer som vurderes hver for seg. Et element åpner for fritak av eiendomsskatt for nybygde boenheter i inntil 20 år.

I fjor ble det bygget kun 35 nye boliger i Kongsvinger, det er en stor nedgang sammenlignet med tidligere år.

At kun åtte av 32 av kommunestyrets representanter stemte for forslaget til Pensjonistpartiet var overraskende og taler sitt eget språk. 

Som politiker får jeg mange tilbakemeldinger fra mennesker som får avslag på søknader om både TT- kort og HC- kort. Man fungerer gjerne som en slags "klagemur", og alle skal vite at det bare er hyggelig at de tar kontakt og særlig dersom man kan få være til hjelp.blattkort-200px

Pensjonistpartiet vil arbeide for et fortsatt fullverdig sykehus i Kongsvinger og en raskest mulig avklaring om fremtidig tilknytning for sykehuset, enten til SI eller til AHUS. Lange utredninger som trekker ut i tid vil svekke Kongsvinger sykehus i innhold og utfordringer. Fremtiden ligger forhåpentlig vis i AHUS.kongsvinger sykehus

Samhandlingsreformen er en omfattende reform av helse og sosialsektoren som den rød/grønne regjeringen setter i gang fra 1. januar 2012. Reformen varsler blant annet:

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Postadresse          

Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Telefon                 

971 86 581

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

19.november 2017

13. april 2018

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

Ex. LS

mandag  20.11.17

 

14 april 2018

 

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

12-13 mai 2018

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no