Utskrift
Kategori: Hamar Blogg

Valgkamp er både hyggelig, sosialt og ikke minst interessant. Vi treffer så mange flotte mennesker på stand! Noen har tid til å ta en kopp kaffe og slå av en liten prat, og dette er ekstra hyggelig. Noen svært få nekter å ta imot PP’s program. De vil ikke lese det! Man kan undres om disse har fulgt med i den politiske timen i Hamar. Uten Pensjonistpartiet hadde faktisk ikke alt vært slik som det er i byen vår i dag.

Da Hamars flotte kulturhus var ferdigtegnet for 4 ½ år siden, oppdaget PP at heisene ikke var dype nok til de største komfortrullestolene og til seng eller båre. Til tross for at vi øyeblikkelig sa fra om dette, skjedde det ingen forandring. De ferdige tegningene holdt mål etter daværende teknisk forskrift, fikk vi beskjed om. I kommunestyremøtet da oppstart av bygging skulle vedtas, var Pensjonistpartiet først på talerstolen med krav om at heisdybden måtte økes, men det ble bare stemt over at forslaget skulle gå til administrasjonen. Ingen opplyste om at PP’s forslag allerede hadde ligget i fire måneder hos administrasjonen uten noe som helst resultat.
For å gjøre historien kort. Etter at PP’s representant fikk anledning til en kort og kraftig replikk senere i møtet, kom den hyggelige, danske arkitekten bort og klappet representanten på skulderen mens han sa med et stort smil: ”Dette skal vi ordne, ALLE skal med!”
”Vandkunstens” dyktige og hyggelige arkitekt tok rett og slett saken i sine egne hender og sørget for at hovedheisen til komfortsonen i kulturhuset ble stor nok til de aller største rullestolene, samt til seng eller båre.
Noen ganger er det greit at politikere har livserfaring. Det er faktisk greit å stille et enkelt spørsmål også: Hvordan hadde hovedheisen i Hamar kulturhus fungert for brukere av komfortrullestoler – uten Pensjonistpartiet?


Borgny Irene Nygaard
Hamar Pensjonistparti