Utskrift
Kategori: Hamar Blogg

Pasient- og brukerombudet

Mandag 23. februar kunne H-A fortelle at av alle kommunene i Hedmark og Oppland var det kun Hamar som ikke opplyste brukerne om deres mulighet til råd og hjelp fra Pasient- og brukerombudet. Borgny Nygaard, Hamar PP, reagerte på dette og forlangte på ny at kommunene tok inn denne opplysningen i sine avslagsbrev. Allerede i kommunestyret i desember 2014 tok hun opp saken og om at dette ble tatt inn. 

Kommunen forklarte at informasjon om klage lå ute på nettsidene og det var vist til en link i brevet som sendes ut. Langt fra alle er på nett og dette holder ikke, mener Bogny Nygaard. Pensjonistpartiet fikk i 2005 opprettet et kommunalt brukerombud, i 2009 ble Pasient- og brukerombudet statliggjort i hele landet. Nå blir et brukerutvalg i kommunene en valgkampsak frem mot fylkes- og kommunevalget i september.

Dagen etter oppslaget kunne H-A fortelle at kommunene nå gjør som Nygaard har bedt om og kommer til å informere om muligheten for å kontakte Pasient- og brukerombudet. Kontaktinfo: tlf Hamar - 62 55 14 90 og Gjøvik - 61 13 29 44, E-post -