Pasient- og brukerombudet

Mandag 23. februar kunne H-A fortelle at av alle kommunene i Hedmark og Oppland var det kun Hamar som ikke opplyste brukerne om deres mulighet til råd og hjelp fra Pasient- og brukerombudet. Borgny Nygaard, Hamar PP, reagerte på dette og forlangte på ny at kommunene tok inn denne opplysningen i sine avslagsbrev. Allerede i kommunestyret i desember 2014 tok hun opp saken og om at dette ble tatt inn. 

Kommunen forklarte at informasjon om klage lå ute på nettsidene og det var vist til en link i brevet som sendes ut. Langt fra alle er på nett og dette holder ikke, mener Bogny Nygaard. Pensjonistpartiet fikk i 2005 opprettet et kommunalt brukerombud, i 2009 ble Pasient- og brukerombudet statliggjort i hele landet. Nå blir et brukerutvalg i kommunene en valgkampsak frem mot fylkes- og kommunevalget i september.

Dagen etter oppslaget kunne H-A fortelle at kommunene nå gjør som Nygaard har bedt om og kommer til å informere om muligheten for å kontakte Pasient- og brukerombudet. Kontaktinfo: tlf Hamar - 62 55 14 90 og Gjøvik - 61 13 29 44, E-post - 


 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: