Høyres helseminister Bent Høye foreslår rabattert pris på dobbeltrom på sykehjem. Forslaget sendes ut på høring denne måneden. Er dette den nye regjeringens måte å løse underdekningen av sykehjemsplasser på? Regjeringen tilbyr i et halvt år å dekke beløpet som kommunene taper på denne ordningen. Er dette en verdig løsning?

Løvlien skriver helt korrekt at "muligheten til privatliv, fortrolige samtaler med pårørende, sjølstendig valg av radioprogrammer og å føre en telefonsamtale i enerom" må det gis avkall på. Jeg vil også legge til at eget valg av TV-program vil bli en umulighet. Kanskje vil den man skal dele rom med absolutt ikke ha verken radio eller TV på?

Helseministeren og hans medarbeidere som sender ut dette forslaget kan ikke være godt nok orienterte om hvordan livet på sykehjem fortoner seg. - Borgny Nygaard

I Hamar Arbeiderblad 27. februar har sekretær i Pensjonistforbundet Hedmark, Finn-Åge Løvlien, et alvorlig og tankevekkende innlegg om salg av verdighet. Nå må alle ansvarsbevisste politikere og alle partier som har verdighet i programmet sitt trå til!

Det er ikke bare retten og muligheten til å ha sitt eget privatliv som det må gis avkall på. Dobbeltrom betyr også å måtte ligge periodevis i lukt av urin og avføring fra en medbeboer som må benytte dostol på rommet, eller der alt går i bleier eller i senga. Dag etter dag. Vet forslagsstillerne om noe av dette vil skje i forkant av et måltid? Velbekomme! Ikke minst gjelder dette også sjenerende lukt ved nødvendig setting av klyx og klyster der det er avføringsproblemer. Dette er ingen sjeldenhet.

Ansvarsbevisste politikere, pårørende, unge, eldre, alle som har syke familiemedlemmer og eldre som de er glad i: Protester mot salg av verdighet! Gå ut med en massiv protest mot et forslag som vil ramme våre kjære i framtida! Vi kan ikke tillate en reduksjon og tilbakegang av dagens pleie- og omsorgstilbud jfr forskriften om eldreomsorg fra 2013 og kvalitetsforskriften for sykehjem. Har vi ikke fått en verdighetsgaranti?

Å bo på dobbeltrom må absolutt være et frivillig ønske fra den enkelte. Det skal ikke være noe man må ta til takke med grunnet manglende sykehjemsplasser.

Livet skal også avsluttes. Heller ikke da kan du få være alene med dine kjære rundt deg. Også da skal medpasienten på toalettet eller ha klyster og sengeskift som nevnt ovenfor. Noen ganger hender det også at livstråden kuttes over uten at noen er til stede, og medpasienten skal måtte oppleve slike hendelser alene. Ikke alle sykehjem har enerom som står ferdig og venter på deg ved livets avslutning.

Tusen takk for at du satte fokus på helseministerens forslag, Finn-Åge Løvlien! Pensjonistpartiet aksepterer ikke det fremsatte forslaget!

Verdighet skal ikke selges!

Borgny Irene Nygaard
Hamar Pensjonistparti

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: