For 10 år siden skulle Helsestasjonen for eldre nedlegges i Hamar kommune grunnet stram økonomi. Dette var 4. gang nedleggelsesspøkelset truet dette utmerkede og trygge tiltaket for de eldre. Akkurat samtidig kom Pensjonistpartiet for første gang inn i Hamar kommunestyre med 3 representanter. Dette ble litt av et paradoks!

For å gjøre en lang historie kort: Helsestasjonen for eldre ble opprettholdt i Hamar! Og den lever fortsatt i beste velgående! Arbeidet som gjøres for de eldre er rett og slet unikt og uvurderlig! Helsestasjonens arbeid oppfyller Samhandlingsreformens intensjon om forebygging på en glitrende god måte.

I dag driver Helsestasjon for eldre følgende aktiviteter: Tilbud om forebyggende helsesamtale eller informasjonsmøte for alle på 77 år, helseopplysningskurs, nettverksbygging, samtalegruppe for eldre med lite nettverk, kurs for å forebygge depresjon, " Lyst på livet"- kurs, oppfølging for å forebygge hoftebrudd, flere trimgrupper, selvtreningsopplegg for eldre i hjemmet med mer. Leger og andre kan henvise til de ulike tilbudene, eller man kan ta kontakt selv.

Det er også blitt gjennomført et prosjekt over tre år med tema "Trygge eldre". I den forbindelsen ble det bl.a. delt ut 1500 strøbokser om vinteren for å forhindre lårhalsbrudd.

Pensjonistpartiet ønsker å takke de ansatte ved Helsestasjonen for utmerket arbeid for eldres trygghet i Hamar! Jeg vil også opplyse foran årets stortingsvalg at Pensjonistpartiet krever egne helsestasjoner for eldre i alle kommuner!

Dette gir en virkelig god grunn til å stemme Pensjonistpartiet!

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: