Leder:            Sissel Løvhaug Hansen
                     Epost:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
                     Mobil: 476 23 013

Nestleder:      Dag Lutnæs
                     Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
                     Mobil: 920 88 268

Sekretær:      Johanne Lillevik
                     Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kasserer:       Randi Støve
                     Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
                     Mob: 472 36 928

Styremedlemmer:

                    Borgny Irene Nygaard
                    Solvår Nordahl-Hagen
                    Gerd Karin Lien

Vi opplever under valgkampen at mange enda er i tenkeboksen før kommunevalget. Noen har allerede bestemt seg, noen stemmer det partiet som de alltid har stemt på, og gledelig mange sier at de vil stemme PP denne gangen! Du skal vite det, kjære velger: Pensjonistpartiet vil alltid være på plass for deg! Du som har spesielle utfordringer av ulike slag – vi vil være DIN stemme i lokalpolitikken! Enten det gjelder sykehjemsplasser, dagsenterplasser, avlastningsbehov, nedsatt funksjonsevne og annet som du strever med, vi er her nettopp for deg! Vi vil kjempe for din sak i kommunestyret! PP har nylig fått gjennomslag for å opprette Brukerutvalg i Hamar. Det betyr at pasienter og pårørende skal bli hørt når kommunens helse- og omsorgstjenester skal utformes. Det er på høy tid! Brukernes egne erfaringer og synspunkter er viktige. Pensjonistpartiet lover ikke gull og grønne skoger, vi lokker ikke med fett valgflesk, men vi lover å være på plass i Hamarpolitikken nettopp FOR DEG! Tenk på det når du legger stemmeseddelen din i valgurnen! Lykke til!

Borgny Irene Nygaard
Hamar Pensjonistparti

Høyres aller siste valgløfte til Hamars syke og eldre er å kutte 10 millioner i pleie- og omsorgsbudsjettet. Også Høyres seniorer har sagt at de støtter kuttforslaget. Partiet har heller ikke gitt løfter om videre sykehjemsbygging, noe som er tvingende nødvendig i Hamar før eldrebølgen når oss for fullt. Allerede i dag benyttes alt for mange korttidsplasser til ventetid for langtidspasienter. Dette kan ikke fortsette! Det er for øvrig flere andre partier som heller ikke har lovet sykehjemsbygging.
Hamars velgere i alle aldre! Situasjonen er virkelig alvorlig. Det er ikke så veldig lenge siden Høyres representanter i kommunestyret, godt støttet av BBL, også ville ta 4 millioner fra pleie- og omsorg for å gi til andre formål. Da var disse partiene i mindretall. Hva skjer hvis de får flertall? Tendensen er skremmende! Hvilken framtid venter de syke og eldre i Hamar hvis disse skal styre kommunen? Jeg er bekymret! Og den bekymringen legger jeg over på dere, kjære velgere!
Vi har mange syke barn og unge i Hamar, og innbyggere i alle aldre kan dessverre bli rammet av tung sykdom. Disse kan gå en uforutsigbar framtid i møte etter valget.
Pensjonistpartiet vil alltid være på plass for å verne de som har store utfordringer. Men vi trenger flere representanter i kommunestyret! Det greier vi ikke selv. Det kan bare du som velger avgjøre når du putter stemmeseddelen din i valgurnen!
Bli med og ta ansvar for framtida til Hamars syke og eldre! Stem Pensjonistpartiet!

Jan M. Oreld
Borgny Irene Nygaard
Hamar Pensjonistparti

Vi har lest og lest de andre partienes valgløfter og programmer. Det finnes faktisk noen valgprogram som ikke inneholder noe særlig om omsorg. Omsorg er nettopp Pensjonistpartiets største fanesak! Vi vil ta vare på hele mennesket fra vugge til grav. PP vil sørge for god omsorg og tilrettelegging for alle som strever med tunge utfordringer av ulike slag. Noen av disse er de mange pårørende med tungt ansvar for syke familiemedlemmer, og som trenger avlastning for at de selv ikke skal bryte helt sammen.
Da Pensjonistpartiet kom inn i Hamar kommunestyre for 12 år siden, var avlastningstjenesten fjernet. Den var fjernet så ettertrykkelig at ordet avlastning ikke fantes på søknadsskjemaer over kommunale tjenester, og på kommunens nettside sto: ”Korttidsplass blir gitt som avlastning til pårørende”. Korttidsplasser skulle betales, mens gratis avlastning som var lovpålagt for alle som har tungt omsorgsansvar i hjemmet, var blitt fjernet uten at noen egentlig visste når og hvordan det hadde skjedd.
Det gikk ganske heftig for seg i pressen og ellers i ganske lang tid, og Pensjonistpartiet vant fram – godt hjulpet av brukerombudet og av Hamar Arbeiderblad. Nye søknadsskjemaer måtte trykkes, og selv om det fortsatt ikke står tilbud om rullerende avlastning, så er vi kjent med at mange med stor omsorgsbyrde i disse årene har mottatt gratis avlastning i Hamar kommune. Tusen takk for det! Bare de som selv har prøvd det, vet hva det vil si å få for lite søvn år etter år og alltid måtte være på vakt for hva et kjært og dement familiemedlem kan finne på å foreta seg gjennom døgnets 24 timer. Eller annen tung sykdom med stor omsorg som tærer sterkt på de pårørendes krefter og helse. Mangel på sykehjemsplasser hindrer imidlertid at alle som trenger det får regelmessig avlastning.
Å ta vare på de pårørendes helse er god kommuneøkonomi. Forebygging er viktigere og billigere en reparasjon. Men også i denne saken stiller vi spørsmålet: Hvordan hadde avlastningstjenesten i Hamar kommune vært – uten Pensjonistpartiet?

Borgny Irene Nygaard
Hamar Pensjonistparti

Nyyydelig dag i strålende solskinn utenfor Triangelen i går.
En flott PP-gjeng som sto på med programutdeling, serverte kaffe, twist og kjeks - det ble mange hyggelige og oppmuntrende samtaler!En kjempekoselig dag!
- Vel kommet hjem, ringte telefonen min. En hyggelig mann roste oss og sa at kona hans hadde forhåndsstemt PP, og nå ville hun meldes inn som medlem! Koselig med slike oppmuntringer! En annen ringte senere og sa at han hadde forhåndsstemt PP i går. Måtte vinden fortsatt blåse vår vei! - sier Borgny Nygaard

Hver eneste PP-stemme teller ved valget!

På bildet står Jan Oreld og Borgny Nygaard og stråler i sola.

Valgkamp er både hyggelig, sosialt og ikke minst interessant. Vi treffer så mange flotte mennesker på stand! Noen har tid til å ta en kopp kaffe og slå av en liten prat, og dette er ekstra hyggelig. Noen svært få nekter å ta imot PP’s program. De vil ikke lese det! Man kan undres om disse har fulgt med i den politiske timen i Hamar. Uten Pensjonistpartiet hadde faktisk ikke alt vært slik som det er i byen vår i dag.

I valgprogrammet til Pensjonistpartiet i Hamar står følgende: ”Pensjonistpartiet ønsker å opprette brukerutvalg i Hamar. I Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-10 står: Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste”.
Er det noen sak når vi allerede har fått oppfylt et av valgløftene lenge før valget? Pensjonistpartiet fremmet en interpellasjon i kommunestyrets desembermøte om denne saken, og i kommunestyrets siste møte 17. juni ble det enstemmig vedtatt at Hamar skal få sitt brukerutvalg innen helse- og omsorgstjenester. Hvem som blir med i utvalget, vet vi ikke enda, men innstillingen til kommunestyret hadde denne ordlyden: ”Kommunen henvender seg i løpet av høsten 2015 til aktuelle pasientorganisasjoner som Cerebral Pareseforeningen, Slagrammedes forening, MS- og Parkinsonforeningene, Demensforeningen m. fl. med ønske om at disse foreslår aktuelle medlemmer til kommunens brukerutvalg.” Slik lød innstillingen til det enstemmige vedtaket.
Det er selvfølgelig en forutsetning at de som skal delta i dette brukerutvalget har god erfaring med hjemmebasert pleie- og omsorg, har hjemmeboende syke eller har noen av sine på institusjon. Ikke minst må god kjennskap til demente og demenssykdommer være et krav. Kort og godt må deltakere i brukerutvalget ha kjent hvor ”skoen kan trykke” hos både pasient og pårørende. Pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter er så viktige at krav om deres deltakelse ved utforming av kommunens helse- og omsorgstjeneste nå er kommet i lovs form. Gratulerer med brukerutvalget, Hamar kommune!

Borgny Irene Nygaard
Hamar Pensjonistparti

Borgny Irene NygaardOrdførerkandidatene ved høstens kommunevalg i Hamar er for lengst blitt behørig presentert i pressen. Det blir et spennende valg. Hvem som blir neste ordfører i Hamar er ikke minst spennende for de små partiene, og det er like spennende for innbyggerne.
Som ventet er det jernbanedebatten og sykehussaken som får hovedfokus før dette kommunevalget. Dette er selvsagt svært viktige saker for absolutt alle, men Pensjonistpartiet etterlyser de andre partienes syn på ”de nære ting”. Hva med omsorgstjenester? Videre sykehjemsbygging? Hva vil bli gjort for syke, eldre og alle som har særskilte utfordringer?

I dette korte innlegget henvender jeg meg til alle dere som strever med litt større utfordringer i livet enn de fleste. Rett og slett til dere som ikke har så høy røst lenger, til de ordløse som har mistet både taleevne og stemmen, og som derfor ikke når fram med de behov og ønsker som er vesentlige for deg.  Pensjonistpartiet ønsker å være din representant i politikken! Vi er et lite parti som har omsorg for alle som har det litt tøffere enn andre, og vi vil så gjerne være din talsmann, slik at vi kan være med å bringe dine behov videre opp i systemet. Pensjonistpartiets fremste hjertesak er å arbeide for barn og unge, funksjonshemmede, enslige, syke og eldre. Vi har alltid et stående fokus på helse – velferd – omsorg – verdighet - respekt!
Derfor spør vi: Kan vi få lov til å være stemmen din?

Borgny Irene Nygaard
Hedmark Pensjonistparti

Klikk på bildene for å laste ned hele programmet i pdf format. Eller klikk på Les mer for å se programmet her.

         

Pasient- og brukerombudet

Mandag 23. februar kunne H-A fortelle at av alle kommunene i Hedmark og Oppland var det kun Hamar som ikke opplyste brukerne om deres mulighet til råd og hjelp fra Pasient- og brukerombudet. Borgny Nygaard, Hamar PP, reagerte på dette og forlangte på ny at kommunene tok inn denne opplysningen i sine avslagsbrev. Allerede i kommunestyret i desember 2014 tok hun opp saken og om at dette ble tatt inn. 

Kommunen forklarte at informasjon om klage lå ute på nettsidene og det var vist til en link i brevet som sendes ut. Langt fra alle er på nett og dette holder ikke, mener Bogny Nygaard. Pensjonistpartiet fikk i 2005 opprettet et kommunalt brukerombud, i 2009 ble Pasient- og brukerombudet statliggjort i hele landet. Nå blir et brukerutvalg i kommunene en valgkampsak frem mot fylkes- og kommunevalget i september.

Dagen etter oppslaget kunne H-A fortelle at kommunene nå gjør som Nygaard har bedt om og kommer til å informere om muligheten for å kontakte Pasient- og brukerombudet. Kontaktinfo: tlf Hamar - 62 55 14 90 og Gjøvik - 61 13 29 44, E-post - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


 

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse    
Nordre Ifarnesveg 41

Postadresse       

Nordre Ifarnesveg 41
2428 Søre Osen

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

31. august 2018

Kontoret i Oslo

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

29.-30.September 2018

Rogaland PPs kontor
Stavanger

 

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no