Hedmark fylkes eldreråd er et rådgivende organ for fylkeskommunale, statlige og kommunale virksomheter. Rådet behandler saker på samfunnssektorer som berører eldres levevilkår. Øverste organ er Hedmark fylkes eldreråd som består av syv medlemmer som er valgt av fylkestinget. Rådet ledes av Olav Sande fra Engerdal. Alle kommuner i fylket har sitt eget eldreråd, totalt har Hedmark 23 eldreråd.
I arbeidet med ny forskrift til TT-ordningen (tilrettelagt transportordning for forflytningshemmede i Hedmark) var alle eldreråd i fylket naturlige høringsinstanser. De fleste ga innspill til en god sosial ordning de eldre er største bruker av.

Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen lyttet klokelig nok til evalueringene og foreslo flere endringer til ordningen. Forslag til ny forskrift var et resultat av en åpen, svært grundig, inkluderende og demokratisk prosess. Forslaget ble enstemmig vedtatt i fylkestinget med unntak av bestemmelsene om TT-nemdas- og klagenemndas sammensetning. Det er TT- nemnda som forvalter forskriften og bestemmer hvem som skal nyte godt av ordningen.
Brukerne var/er representert med to medlemmer fra funksjonshemmedes råd. Fylkesrådet ville etter enstemmig innstilling fra alle høringsinstanser, også Funksjonshemmedes råd, at også de eldre som største bruker av ordningen skulle bli representert i TT-nemnda.
”Fylkesrådet synes det er rimelig at eldrerådet foreslår representant til nemndene fordi det er et faktum at en stor del av brukerne er eldre. Eldrerådets oppgave er å ivareta eldres interesser. Sammensetning av TT-nemda fortsatt med to bruker representanter, en utpekt fra RLF og en utpekt fra Hedmark fylkes Eldreråd”.(Sitat)
Før saken ble lagt fram for beslutning i fylkestinget ble den behandlet i en komite. Komiteen gikk etter forslag fra Terje Hofstad (AP)mot Fylkesrådet og innstilte på at begge brukerrepresentantene til TT-nemnda fortsatt skulle komme fra RLF og utestengte dermed Hedmark fylkeskommunes Eldreråd fra å utnevne sin representant.
I fylkestinget stemte Ap samlet sammen med representantene fra H, V, KrF og SV mot innstillingen fra Fylkesrådet og utestengte dermed Hedmark fylkes Eldreråd fra å påvirke en ordning de er største bruker av. Det var overraskende og litt nedverdigende hvordan det ble argumentert med at Eldrerådene ikke hadde noe å tilføre TT-nemnda.
Ap som sto i front for å utelukke Hedmark fylkes eldreråd i å påvirke en ordning de er største bruker av har senere presisert at: ”Det at andelen brukere er stor, er ikke noe argumentasjon for at eldrerådet skal være representert i nemnda”. Det store og åpenbare spørsmål blir da hvilken verdi spesielt Ap, men også H, V, KrF og SV tillegger eldrerådene rundt om i fylket. Er de en ressurs eller kun et unødvendig onde som det heller ikke er verdt å lytte eller ta hensyn til?
Å utelukke en gruppe, uansett hvilken, i å påvirke en ordning de er største bruker av er udemokratisk, usosialt og uverdig!

Helge Thomassen
Leder for Pensjonistpartiet i Hedmark og førstekandidat til Fylkestinget.

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Prinsensgt 46,

7011 Trondheim

Postadresse         
Prinsensgt 46,

7011 Trondheim

Telefon                 
482 54 481

E-post
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.           

 

 

Møter

Neste HS møte

Fredag 21. april 2017

Kontoret i Prinsensgt.3


Landstyremøte

oktober 2017

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

20.- 21. mai 2017
Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Postadresse: Prinsensgt 46, 7011 Trondheim - Telefon: 482 54 481 - E-post: per.walseth@live.no