Hedmark fylkesting gjennomførte nylig sitt møte i Finland. Den kanskje viktigste sak som ble behandlet var forslag til ny TT – forskrift. Forslaget baserte seg på 13 høringsuttalelser og fylkesrådets vurdering. Flere av de som hadde uttalt seg påpekte viktigheten av at største bruker, de eldre også burde bli representert i nemnda som en av fire medlemmer. TT- nemnda forvalter ordningen, brukerne er representert med to representanter som begge utpekes av Råd for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark (RLF).

 

Fylkesrådet tok i sin innstilling hensyn til alle innspil som også var støttet av Fagforbundet om å åpne plass til en representant utpekt fra Hedmark fylkes Eldreråd.

I komitebehandlingen fikk Terje Hofstad (Ap) med seg flertallet i komiteen om gå mot fylkesrådets innstilling og dermed utelate Eldrerådet i nemnda som talerør for største bruker. Reidar Åsgård Ap foreslo i samme møte å utvide nemnda med en brukerrepresentant, slik at de eldre som største bruker også ble representert. Det ble nedstemt.

Terje Hofstad er en fremtredende politiker i Ap og i fylkestinget. Han er ordførerkandidat i Stor-Elvdal, han er også leder i RLF som et av flere verv i regi av fylkeskommunen.

At Ap med Hofstad i front får hele Ap-gruppa med seg mot innstillingen fra fylkesrådet og fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen (Ap)er oppsiktsvekkende. Spesielt sett opp mot at fylkesordfører Dag Rønning (Sp) som ”regjeringskollega” i fylkestinget også helt klart argumenterte for hvor viktig det var at de eldre ble representert i TT – nemnda.

I fykestinget fremmet jeg fylkesrådets innstilling om å la de eldre bli representert i nemnda. Det ble nedstemt. Ap argumenterte blant annet med at de eldre ikke hadde noe kompetanse å tilføre nemnda. Jeg oppfordret Reidar Åsgård flere ganger om å fremme sitt tidligere forslag om å utvide nemnda med en bruker representant slik at største bruker ble representert. Det ville han ikke.

Det er oppsiktsvekkende hvordan enkelte representanter fra Ap vurderer de eldre og deres kompetanse. I denne sammenheng tillegges de liten eller ingen verdi. Å overprøve en helt klar anbefaling i flere høringsuttalesene er det god grunn til reagere på.

Oppsiktsvekkende er det også at Ap snur ryggen til sin egen fylkesråd og andrekandidat til fylkestingsvalget. Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen er påført et politisk nederlag som fra Aps side må være kalkulert. I den store sammenheng er det nesten ubetydelig å utvide TT- nemnda med et medlem som går ut fra Hedmark Eldres råd. Men for fylkesrådet, flere Eldreråd rundt om i fylket med Hedmark Eldres råd i spissen og for Fagforbundet som støttet innstillingen fra fylkesrådet er det et stort og betydelig nederlag.

Det største nederlag er det likevel brukerne som lider med mindre inkludering og påvirkning. Vedtaket om å nekte de eldre å være med på å forvalte en ordning som de er største bruker av er umoderne, usosialt og uklokt.

Helge Thomassen
Hedmark Pensjonistparti

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: