vaaler2 237 originalLeser i Østlendingen at Aud Smedstad med flere er lei av klager på Omsorgssenteret. Det er jo aldri hyggelig med klager, men det må til når ikke ting fungerer godt. Det som er bra, går bare glatt videre.

Jeg vil her stille spørsmål til Smedstad med flere som er politikere og også ansatte ved VOS.

Nedleggelsen av en avdeling for demente for å spare penger. Har det fungert? Hva ble innsparingen? Fungerer det når demente går rundt som de vil, går inn på rommet til andre beboere, kaster bleier i WC, glemmer og trekke ned så klosettet ikke ser ut. Dette WC skal en som er klar i hodet skal dele. Hyggelig? VOS er hjemmet til de som får plass der før de får plass på kirkegården som det er mye enklere å få plass på enn på VOS.

Beboer som ikke greier seg selv, blir plassert på boenheten hvor det er ment at de skal klare seg selv. Tråden til ringeklokka er pent kveilet opp og henger på veggen. Ingen mulighet til å ringe etter hjelp, må bare vente til noen tilfeldig passerer forbi.

Hva med de som trenger hjelp til å spise? Får de hjelp? Får den enkelte maten de tåler og liker?

Hva er næringsinnholdet i maten, middagen spesielt?

Eldre folk spiser og drikke alt for lite, de blir underernært og tørker ut og dør.

De som er i stand til det, men trenger hjelp, får de muligheten til å gå små turer?

Den gamle heisen har vært ubrukbar i mange år, fram og tilbake i kommunen, reparere eller kjøpe ny? Heis som mangler, gjør vel ikke
arbeidet lettere for de som jobber der?

Venteliste finnes ikke. Nei, vel, men hvorfor ikke? Er det ingen som ønsker plass ved VOS?

At det ikke er venteliste, kan komme av at en person ikke søker skriftlig og dermed ikke har klagemulighet.

At alt virker så rosenrødt, kan ha sin bakgrunn i at folk ikke tør klage, beboere som pårørende, for de kan være redde for at det blir dårligere behandling. Dette har Pasient - og brukerombudet bemerket i en tidligere årsmelding. Hva med beboere som ikke har pårørende til å hjelpe seg?

Inngangspartiet har jeg reagert på. Der er det fritt fram for alle å gå ganske så ubemerket ut og inn. Det har vel ikke skjedd så mye der, men slik som tida har blitt, så vet en aldri.

Eldrerådet og Rådet for likestilling for funksjonshemmede, EF, samt Pensjonistpartiet, har foreslått et eget styre for VOS. Dette blir
klart avslått fra kommunens side. Utvalget for Helse og Omsorg fungerer som styre. MEN det er etter min mening ikke en god ordning.

EF og PP har også foreslått et Eldre/Brukerombud i kommunen hvor folk kunne få hjelp til blant annet å skrive brev, finne fram i lover og
regler. Kommunen sier nei til å opprette ombud.

Fysioterapeut og ergoterapeut, har jeg forstått, disponerer inntil 8 rom på VOS til en billig husleie. Det er ledig eiendom midt i Våler sentrum som kanskje kunne vært brukt til deres formål. Da er det tragisk å høre hvis det er tilfelle, at politiker stemmer for at de skal være der for det er så beleilig for egen familie. Politikere skal vel prøve å finne hva som er best mulig for flest mulig.

Når kommunen IKKE har penger til å ansette flere hender ved VOS, hvordan i all verden kan politikere PRESSE IGJENNOM ET VEDTAK PÅ 22 millioner til det bedrøvelige kirkeprosjektet, konserthall!! Til og med på ei tomt som FR ikke har gjort noe vedtak om å bygge på. Ikke som jeg har fått kjennskap til i alle fall.

Pensjonistpartiet er partiet for alle, fra vugge til grav. Vi kunne vært med og bestemt mere i saker som angår bl.a. eldre, men når AP deler seg og noen går med opposisjonen, blir det vanskelig. Et parti på vippen, har faktisk makt.

Hilsen Edith Knutsen

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse    
Nordre Ifarnesveg 41

Postadresse       

Nordre Ifarnesveg 41
2428 Søre Osen

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

31. august 2018

Kontoret i Oslo

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

29.-30.September 2018

Rogaland PPs kontor
Stavanger

 

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no