kongsvinger sykehusPensjonistpartiet vil arbeide for et fortsatt fullverdig sykehus i Kongsvinger og en raskest mulig avklaring om fremtidig tilknytning for sykehuset, enten til SI eller til AHUS. Lange utredninger som trekker ut i tid vil svekke Kongsvinger sykehus i innhold og utfordringer. Fremtiden ligger forhåpentlig vis i AHUS.

Nå er tiden kommet for å vurdere sykehusene på Tynset og Kongsvinger - Helge Thomassen

Omorganiseringen av sykehusstrukturen i Innlandet går nå inn i en ny fase etter at det er besluttet å bygge et nytt storsykehus i nærheten av Mjøsbrua. Det er som forventet.

Oppdraget til sykehuset Innlandet (SI) var å samordne sykehusene i Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum til et nytt stort sykehus lokalisert i tilknytning til Mjøsbrua. For å konsentrere seg om det viktigste og for å skape minst mulig støy ble det fastslått at sykehusene på Tynset og Kongsvinger skulle bestå som lokalsykehus med akuttfunksjoner og fødeavdelinger som i dag. I denne delen av prosessen vedtok likevel fylkestinget i Oppland at sykehusene på Tynset og Kongsvinger skulle nedlegges.

Nå er tiden kommet for å vurdere sykehusene på Tynset og Kongsvinger. For Kongsvinger ber SI i en høringsundersøkelse om tilbakemelding på om Kongsvinger sykehus fortsatt skal tilhøre SI eller organiseres under paraplyen til AHUS.

For et fortsatt Kongsvinger sykehus som i dag er det avgjørende at fremtidig tilknytning besluttes så snart som overhode mulig. Før det avklares er det lite sannsynlig at SI vil foreta store investeringer i Kongsvinger, heller tvert imot. At det nå sås tvil om å realisere et planlagt MR tilbud i Kongsvinger er et godt eksempel på det.

Å kjempe for eksistensen til Kongsvinger sykehus er ikke en omkamp om nytt storsykehus, men en kamp for å bevare og videreutvikle hele regionen som et attraktivt, trygt og fremtidsrettet sted å bo og arbeide i.

Å realisere bygging av et nytt stort sykehus krever store investeringer. I tillegg til statlig støtte må SI også legge penger på bordet. Derfor pålegges sykehusene mest mulig effektiv drift med krav om størst mulig inntjening. Kombinert med mindre overføringer fører det automatisk til redusert pasienttilbud og oppsigelser for de tilsatte. Så lenge framtiden til Kongsvinger sykehus ikke er avklart er det ikke unaturlig at det største presset i form av reduserte overføringer og krav om effektiv drift blir lagt på sykehuset i Kongsvinger.

Fylkestinget i Hedmark så helt klart faren for nedbygging av sykehuset i Kongsvinger dersom det ikke ble en rask beslutning om fremtidig tilhørighet. Et enstemmig fylkesting vedtok derfor at en slik beslutning må fattes raskt.

Glåmdal regionsråd ber i sin høringsuttalelse om utredning for fremtidig tilknytning for sykehuset. De ansattes organisasjoner anbefaler sterkt at Kongsvinger sykehus knytter seg til AHUS og viser blant annet til gode og utfordrende samarbeidsavtaler med AHUS innen kreftkirurgi. Dette er oppgaver som SI ønsket tatt bort fra Kongsvinger sykehus, men som nå likevel videreføres. Signalet fra SI er helt klart. Oppgaver som gir inntekter og utfordringer skal overføres andre sykehus. Ledelsen og styret for SI ønsker en nedbygging av sykehuset i Kongsvinger til et lokalmedisinsk senter ved blant annet å fjerne akuttfunksjonene.

Signalene fra styre og ledelse i SI er krystallklare; fremtiden ligger ikke i Kongsvinger sykehus.

Jeg er overbevist om at det i Kongsvinger regionen er tverrpolitisk enighet om å kjempe for Kongsvinger sykehus. Dette vil nok bli en svært viktig sak for alle politiske partier i den forstående valgkamp.

Jeg er, som de ansattes organisasjoner på Kongsvinger sykehus, overbevist om at fremtiden ligger i AHUS og vil i alle sammenhenger fronte det. Dårligere enn det styre og ledelse i SI tilbyr regionens befolkning kan det vel neppe bli.

Reduseres Kongsvinger sykehus til et lokalmedisinsk senter vil det også brenne et blått lys for høgskoleutdanningen i Kongsvinger. Sykepleieutdanningen er en bærebjelke for Høgskolestiftelsen på Rastad. Den praktiske delen av utdanningen foregår på Kongsvinger sykehus. Forsvinner eller reduseres den muligheten blir det lite igjen av høgskoleutdanningen i Kongsvinger. Det er svært beklagelig for hele regionen som trenger alle muligheter for høyere utdanning.

At et enstemmig Brukerutvalg under tvil har kommet fram til at Kongsvinger sykehus skal reduseres til et lokalmedisinsk senter er alarmerende nytt for oss som sogner til Kongsvinger sykehus. Hvordan utvalget er sammensatt og hvorfor de konkluderer som de gjør vet jeg ikke, men spesielt er det.

Pensjonistpartiet vil arbeide for et fortsatt fullverdig sykehus i Kongsvinger og en raskest mulig avklaring om fremtidig tilknytning for sykehuset, enten til SI eller til AHUS.

Lange utredninger som trekker ut i tid vil svekke Kongsvinger sykehus i innhold og utfordringer.

Fremtiden ligger forhåpentlig vis i AHUS

 

Helge Thomassen

Pensjonistpartiet

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse    
Nordre Ifarnesveg 41

Postadresse       

Nordre Ifarnesveg 41
2428 Søre Osen

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

31. august 2018

Kontoret i Oslo

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

29.-30.September 2018

Rogaland PPs kontor
Stavanger

 

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no