Regionreformen ble vedtatt av et knapt flertall i Stortinget, over hodet på fylkestingspolitikerne både i Hedmark og Oppland.
Innvendingen mot reformen er over nesten hele landet mange og konkrete. Hele reformen beskrives som et dårlig håndverk. De som har protestert sterkest og mest hørbart er Finnmark. Nå protesterer også fylkespolitikerne i Akershus. Utredningen fortsetter, men entusiasmen er ikke stor.
Pensjonistpartiet i Hedmark har hele tiden vært uenig i den nye region Innlandet. Store avstander og hvilke oppgaver den nye regionen skal ha er ikke bestemt.

Når fylkestingene i Hedmark og Oppland utrolig nok har besluttet å redusere dagens politiske representasjon i det nye fylkesting med ca 20%, vil politisk kontrollspenn bli mye større enn i dag. Politisk påvirkning kan bli kraftig redusert også sett opp mot at den administrative bemanning i den nye region blir den samme som i dag. «Gevinsten» med sammenslåingen er kun reduksjon i antall politikere som igjen betyr redusert politisk tyngde og mangfold.

Senterpartiet er det partiet som har hatt størst utholdenhet i å protestere mot den tvangsammenslåing som også Hedmark og Oppland er utsatt for. Fylkesleder Åsa Gjestvang har uttalt at hun og partiet ønsker en folkeavstemming om reformen, også i Hedmark. Selv om Per Gunnar Sveen som er leder for fylkesrådet for Hedmark mener at prosessen er kommet for langt og ikke lar seg stoppe, håper og forventer jeg at Åsa Gjestvang følger opp i fylkestinget med krav om folkeavstemming. Pensjonistpartiet vil støtte et slikt krav.

 

 • Leder                 Helge Thomassen
  Politist nestleder Rune Sørlie
 • Org.nestleder     Erling M Johansen 
 • Kasserer            Astri Snare 
 • Sekretær           Liv S. Engom
 • Styremedlem     Anita Baksetersveen 
 • Styremedlem     Borgny I. Nygaard 
 • Styremedlem     Johanne Lillevik
 • Styremedlem     Nils Øian 
 • 1. varemedlem  John C Wold 
 •  2. varamedlem Leif K. Nordstad 
 •  3. varamedlem Jan Ove Andersen 
 • Revisor              John Reidar Holen

Høyres aller siste valgløfte til Hamars syke og eldre er å kutte 10 millioner i pleie- og omsorgsbudsjettet. Også Høyres seniorer har sagt at de støtter kuttforslaget. Partiet har heller ikke gitt løfter om videre sykehjemsbygging, noe som er tvingende nødvendig i Hamar før eldrebølgen når oss for fullt. Allerede i dag benyttes alt for mange korttidsplasser til ventetid for langtidspasienter. Dette kan ikke fortsette! Det er for øvrig flere andre partier som heller ikke har lovet sykehjemsbygging.
Hamars velgere i alle aldre! Situasjonen er virkelig alvorlig. Det er ikke så veldig lenge siden Høyres representanter i kommunestyret, godt støttet av BBL, også ville ta 4 millioner fra pleie- og omsorg for å gi til andre formål. Da var disse partiene i mindretall. Hva skjer hvis de får flertall? Tendensen er skremmende! Hvilken framtid venter de syke og eldre i Hamar hvis disse skal styre kommunen? Jeg er bekymret! Og den bekymringen legger jeg over på dere, kjære velgere!
Vi har mange syke barn og unge i Hamar, og innbyggere i alle aldre kan dessverre bli rammet av tung sykdom. Disse kan gå en uforutsigbar framtid i møte etter valget.
Pensjonistpartiet vil alltid være på plass for å verne de som har store utfordringer. Men vi trenger flere representanter i kommunestyret! Det greier vi ikke selv. Det kan bare du som velger avgjøre når du putter stemmeseddelen din i valgurnen!
Bli med og ta ansvar for framtida til Hamars syke og eldre! Stem Pensjonistpartiet!

Stange pensjonistparti vil i neste periode prioritere helse og omsorg. Flere nye medlemmer er nå med i styret , og det er lenge siden partiet har hatt så mange møter og nyttige samtaler på så kort tid. Snuoperasjonen har blant annet ført til ar partiet i neste periode vil være mer målrettet og aktiv enn tidligere noensinne.
Det er tre ting vi har merket oss som viktige for folkehelsen: Det er kostholdet, arbeidsmiljøet for yrkesaktive og misbruk av nytelsesmidler. Her nevner vi litt om kostholdet:
Vi vet at et uheldig kosthold kan frembringe en hel rekke sykdommer, slik som struma, skjørbuk, benskjørhet og andre sykdommer i muskler og ledd. Kanskje er også et uheldig kosthold hovedårsak til hjerte og karsykdommer og kreft. Et uheldig kosthold kan f. eks. inneholde for mye fett, salt, sukker, eller tungmetaller, og for lite vitaminer og meneraler. Unge og eldre må også ha nok vann som både er et næringsstoff og et transportmiddel for andre næringstoffer. Pensjonistpartiet vil derfor målbevisst gå inn for å verne om våre drikkevannskilder.
Det kan stilles spørsmål ved om den maten som produseres og serveres i Stange er god nok. Er kvaliteten på råvarene tilfredsstillende? Hvorledes går det med vannløselige vitaminer nå maten varmes opp flere ganger? osv.. Er det klokt av politikere å tro at maten er bra så lenge det ikke kommer klager? Burde vi ikke snarest ha en brukerundersøkelse også her i Stange? Dette bør diskuteres nå i valgkampen. Det skulle bare mangle at vi ikke engasjerer oss.
Vi tror de fleste stangesokninger setter pris på god helse og forstår at "maten er halve helsen". Ved å ete næringsriktig mat lever vi også lenger. Det er noe som flere liker å høre. Stange Pensjonistparti vil at partiene skal interessere seg for dette og tar kosthold og helse opp i valgkampen.

Klikk på bildene for å laste ned hele programmet i pdf format. Eller klikk på Les mer for å se programmet her.

    ValgprogramFylket2015    ValgprogramFylket20158

Hedmark fylkesting gjennomførte nylig sitt møte i Finland. Den kanskje viktigste sak som ble behandlet var forslag til ny TT – forskrift. Forslaget baserte seg på 13 høringsuttalelser og fylkesrådets vurdering. Flere av de som hadde uttalt seg påpekte viktigheten av at største bruker, de eldre også burde bli representert i nemnda som en av fire medlemmer. TT- nemnda forvalter ordningen, brukerne er representert med to representanter som begge utpekes av Råd for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark (RLF).

Hedmark-KILDEN5.jpgNone.medium 1Takk for at du tar deg tid til å kikke litt på hjemmesidene våre. Det er hyggelig at folk stikker innom. Vi setter spesielt stor pris på å bli kjent med nye mennesker som vil vite mer om oss. Ønsker du å bli medlem i partiet så bare ta kontakt. Vi har lokallag i Hamar, Kongsvinger, Stange, Sør-Odal, Åmot, Ringsaker, Åsnes, Våler og Eidskog. Dersom du bor i en kommune hvor vi ennå ikke har lokallag, kan du likevel bli medlem hos oss. Kanskje du kan tenke deg å bli med på å danne et lokallag der du bor?

Høyres helseminister Bent Høye foreslår rabattert pris på dobbeltrom på sykehjem. Forslaget sendes ut på høring denne måneden. Er dette den nye regjeringens måte å løse underdekningen av sykehjemsplasser på? Regjeringen tilbyr i et halvt år å dekke beløpet som kommunene taper på denne ordningen. Er dette en verdig løsning?

Løvlien skriver helt korrekt at "muligheten til privatliv, fortrolige samtaler med pårørende, sjølstendig valg av radioprogrammer og å føre en telefonsamtale i enerom" må det gis avkall på. Jeg vil også legge til at eget valg av TV-program vil bli en umulighet. Kanskje vil den man skal dele rom med absolutt ikke ha verken radio eller TV på?

Helseministeren og hans medarbeidere som sender ut dette forslaget kan ikke være godt nok orienterte om hvordan livet på sykehjem fortoner seg. - Borgny Nygaard

helge thomassen 5074962aAvisa Glåmdalen stlilte listetoppene i Hedmark 10 spørsmål. Som den ene av de to som greide kravet om å svare på 2 minutter var vår egen Helge Thomassen.

Ved å klikke på bildet kan du høre ham svare! 

 

vaaler2 237 originalLeser i Østlendingen at Aud Smedstad med flere er lei av klager på Omsorgssenteret. Det er jo aldri hyggelig med klager, men det må til når ikke ting fungerer godt. Det som er bra, går bare glatt videre.

Jeg vil her stille spørsmål til Smedstad med flere som er politikere og også ansatte ved VOS.

blattkort-200pxSom politiker får jeg mange tilbakemeldinger fra mennesker som får avslag på søknader om både TT- kort og HC- kort. Man fungerer gjerne som en slags "klagemur", og alle skal vite at det bare er hyggelig at de tar kontakt og særlig dersom man kan få være til hjelp.

"La oss ikke legge stein til byrden til de som er blitt hardt rammet av sykdom, smerter og funksjonshemming."

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse    
Nordre Ifarnesveg 41

Postadresse       

Nordre Ifarnesveg 41
2428 Søre Osen

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

31. august 2018

Kontoret i Oslo

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

29.-30.September 2018

Rogaland PPs kontor
Stavanger

 

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no