Pensjonistpartiet er endelig i kommunestyret i Lillehammer igjen !

Kommunestyregruppa for Pensjonistpartiet i Lillehammer de fire neste årene:
Representant: Mona Bergh Brustad
1. vara: Einar Brusveen
2. vara: Arne Holm
3. vara: Asbjørn Ole Mythen

Tusen takk til alle som stemte på Pensjonistpartiet !
Vi lover å gjøre det vi kan for å vise at vi er verdige den tilliten dere har gitt oss.

Vi trenger hver eneste stemme vi kan få så hvis du vil gi en stemme til de i samfunnet som trenger det mest, eldre, syke, barn og unge og de som sliter og trenger noen som kan være deres talerør inn i kommunestyret så bør du vurdere å stemme på Pensjonistpartiet. Din stemme kan bli avgjørende for hvem som skal styre i kommunen din eller på fylkestinget de neste fire årene.
Lykke til med den viktige avgjørelsen og Godt valg !

Vi har også en side som oppdateres daglig på  Facebook. Sidenavnet er Pensjonistpartiet i Lillehammer.

Du er  hjertelig velkommen til å besøke oss der også !

Er de eldre bare en belastning for samfunnet?

Man kan få inntrykk av det når stadig hører om eldrebølgen som kommer, kutt i budsjett til helse og omsorg, eldre som ikke får nødvendig pleie etc. Man krangler om hvem som kan gi de beste tjenester, kommunalt eller privat. Hva om de kommunale- og private tjenestene kunne samarbeide og utfylle hverandre? Ville man da ikke kunne få en bedre tjeneste for alle?

Bør man ikke snart se på de eldre som en ressurs? De har et langt arbeidsliv bak seg og har bygd opp landet til det velferdssamfunnet som vi alle nyter godt av i dag. Jeg synes de eldre bør kunne få den pensjon, pleie og omsorg de har krav på uten stadig å bli minnet på kutt og nedskjæringer i helsevesenet.

Vi vil arbeide spesielt for:

Respekt og verdighet for alle   LIVSGLEDE  -  FRAMTID  -  FOLKEHELSE

Pensjonistpartiet i Lillehammer har lenge vært beymret for situasjonen innen helse og omsorg i kommunen. Kommuneøkonomien er stram. At helse og omsorg tar en stor del av potten i en kommune er vel ingen overraskelse. Overskridelser i forhold til budsjett innen denne sektoren opplever vi også i år.

Pensjonistpartiet ønsker at staten skal overta mer ansvar og tilføre langt mer statlige midler til helse og omsorgsektoren i landets kommuner.

1. Mona Bergh Brustad, f. 1963

2. Arne Holm, f. 1941

3. Einar Brusveen, f. 1951

4. Arne Stonor, f.1952

5. Geir Inge Brustad, f. 1963

6. Asbjørn Ole Mythen, f. 1947

7. Hanna Øien, f. 1945

8. Tore Edgard Erlandsen, f. 1943

9. Emil Bergsjordet, f. 1939

10. Jacob Bjørnar Reisænen, f. 1953

11. Ingrid Sandvold, f. 1969

Lillehammer Pensjonistparti har lenge stilt spørsmål om situasjonen i helse - og omsorgssektoren på Lillehammer.

Etter skarp kritikk til kommunen, ikke minst fra Fagforbundet i fjor sommer måtte kommuneledelsen endelig sette problemene på dagsorden.

Les mer her

Pensjonistpartiet stiller igjen til valg til kommunestyret på Lillehammer i 2019. Vi vil bidra til å snu situasjonen innen helse og omsorg. En stemme til oss er en stemme for fokus på helse og omsorg og på barn og unges oppvekstvilkår.

Det har vært mange selvmord blant unge på Lillehammer de siste årene.

Lillehammer Pensjonistparti mener det er viktig å snakke sammen og møte ungdommen på deres arenaer .

Eldre og pensjonister er en ressurs, vi har mye livserfaring som med fordel kan deles med de unge og vi kan være der for dem. <

Ta vare på hverandre og bry dere om hverandre, vi har ingen å miste <3

Lillehammer Pensjonistparti ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen. Vi trenger både medlemmer som kan være aktivt med i vårt arbeid og støttemedlemmer.

Medlemskontingenten for 2019 er kr. 150,-

Kontonummer: 1594 36 38095

Vipps: 57 39 66

Jeg er ikke pensjonist men for meg er det helt naturlig å stemme Pensjonistpartiet.
PP er det eneste partiet som har de eldre, syke og svakeste i samfunnet øverst på sin prioriteringsliste. Helse, velferd og omsorg - for alle er grunnleggende og viktige verdier.

Mange som ikke er pensjonister sjøl har foreldre eller besteforeldre som er det. De aller fleste har vel dessuten planer om å leve så lenge at de får oppleve pensjonisttilværelsen sjøl.  

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: