Oppland Pensjonistparti går imot det planlagte storsykehuset ved Hamar.

Ja, vi er nesten sikre at sykehuset blir plassert nær Hamar. Vi har sett hvordan A-hus i Oslo er blitt, og derfor vil vi kjempe for å beholde sykehusene på Gjøvik og Lillehammer. Pengene vi sparer ved ikke å bygge nytt, ca 9 milliarder kroner, bør heller brukes til oppussing og kjøp av nytt og bedre utstyr . Det vi tenger er sykehus til å ta raskt mot pasienter med akutte behov. De som trenger mer komplisert hjelp kan raskt sender til spesialtjenester i Oslo. Det tar ca 20 min. med luftambulanse fra Gjøvik til Oslo. Nå ser det ut til at det er i orden med landingsplass nær sykehuset på Gjøvik også. Det er ikke alltid det som er størst som er best. Vi i Gjøvik, Lillehammer og Østre Toten Pp og styret i Oppland Pensjonistparti vil jobbe aktivt for å beholde sykehusene våre.

 

For Oppland Pensjonistparti

Arne J Grindal

Politisk Nestleder 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: