Jeg er ikke pensjonist men for meg er det helt naturlig å stemme Pensjonistpartiet.
PP er det eneste partiet som har de eldre, syke og svakeste i samfunnet øverst på sin prioriteringsliste. Helse, velferd og omsorg - for alle er grunnleggende og viktige verdier.

Mange som ikke er pensjonister sjøl har foreldre eller besteforeldre som er det. De aller fleste har vel dessuten planer om å leve så lenge at de får oppleve pensjonisttilværelsen sjøl.  Når den tid kommer vil du sikkert helst ha en romslig økonomi, ha tilgang på god pleie og hjelp når det trengs og fortsatt leve et verdig og godt liv?

Kjenner du deg igjen i dette så er PP et godt valg for deg.

PP kjemper også for at barn og unge skal ha gode og trygge oppvekstvilkår.

I et rikt land som Norge er det en stor skam at det ikke er tilstrekkelig politisk vilje blant de største partiene til å gi alle innbyggerne et verdig og trygt liv.

Første januar i år trådte pensjonsreformen i kraft. Den belønner de som står lenge i jobb. Ikke alle er i stand til det. I tillegg blir besteårsregelen fjernet så nå teller alle år med i pensjonsberegningen, det rammer mange hardt. De som er født etter 1953 får dårligere pensjonsordning . Er du født etter 1963 er du virkelig ille ute og pensjonsgodene dine  er betraktelig redusert i forhold til den gamle ordningen. Det  bør du begynne å tenke på en god stund før du når pensjonsalderen.

Når du blir pensjonist får du nemlig kun en liten andel av det beløpet du har betalt inn til pensjon i løpet av ditt yrkesaktive liv utbetalt. Resten tar staten og bruker til andre formål.

I 26 år har Pensjonistpartiet  over hele landet stått på barrikadene for de som har det vanskelig i samfunnet vårt. I Lillehammer har vi vært representert i kommunestyret i 20 år.

Så lenge de andre partiene ikke gjør jobben sin godt nok innenfor helse, velferd og omsorg er det fremdeles behov for et Pensjonistparti som kan fungere som vaktbikkje og holde disse sakene varme.

Ved å gi din stemme til Pensjonistpartiet støtter du de gruppene i samfunnet vårt som ikke så lett blir hørt på egenhånd og som virkelig trenger noen som kjemper deres sak. Det lover vi å gjøre.

Godt valg !

Mona Bergh Brustad
3. kandidat på Pensjonistpartiets liste ved Fylkestingsvalget

Født i 1963, oppvokst på LIllehammer. Jobber som førstekonsulent i det offentlige. Aktivt medlem i Pensjonistpartiet i 16 år, medlem eller varameldem til kommunestyret i Lillehammer i samme periode. Har også vært Hovedstyremedlem i Pensjonistpartiet Norge i 8 år.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: