Utskrift
Kategori: Oppland blogg
Treff: 6394

Olav Strangstadstuen 160216 2

Pensjonistpartiet krever at regjeringen går inn og behandler ektefolk og samboere på samme måte som medlemmer av Storting, regjering og høgsterett. Altså uten avkorting i pensjonene !

Slik reglene er for regulering av pensjoner fra folketrygden gir det en dårlig uttelling for dem som mottar slik pensjon.

Noe følgende regnestykke viser:

Vi har valgt å bruke runde tall, som er lettre å handtere. Og går ut fra en lønnsinntekt på kr. 500 000,-, lønnstillegg på 3% hvert år og en pensjonsinntekt på 300 000,- med 3% minus 0,75% = 2,25% tillegg pr. år.

Da blir regnestykket slik:

Økning i lønn
1. år kr. 15 000,-
2. år kr. 15 450,-
3. år kr. 15 913,-
4. år kr. 16 390,-
5. år kr. 16 882 ,-

Sum etter 5 år kr.79 635,-

Økning i pensjon
1. år kr.   5 625,-
2. år kr.   5 751,-
3. år kr.   5 884,-
4. år kr.   6 013,-
5. år kr.   6 184,-

Sum etter 5 år kr. 29 421,-

Skilnaden i økningen av inntektene mellom lønn og pensjon blir da på kr. 50 241,- etter fem år.
Det blir etter vår mening stor skilnad når vi skal leve i det samme fellesskapet.

Også den avkortingen som ektefeller og samboere utsettes for må fjernes.
Det ble lovet en god del i valgkampen i 2013, men det ser ut til å være glemt.

(Denne resolusjonen ble fremmet av Oppland Pensjonistparti på Landsmøtet 2017 og den ble vedtatt oversendt til Arbeds- og sosialdepartementet v/minister Anniken Hauglie.)

Det er Olav Strangstadstuen, æresmedlem i Oppland Pensjonistparti, som har forfattet denne resolusjonen.