Utskrift
Kategori: Oppland blogg
Treff: 6276

Landsmøtet i Pensjonistpartiet valgte 21. mai nytt Hovedstyre:

ottar g lite

Leder: Ottar Gjermundnes, Aust-Agder

Politisk nestleder: Tone Coucheron, Hedmark

Organisatorisk nestleder: Leif Wikstad, Akershus

Kasserer: Liv Remman, Rogaland

Sekretær: Knut Arne Tveiten, Aust-Agder

Styremedlem: Ruth Hoel, Sør-Trøndelag

Styremedlem: Dagfinn Wiik, Møre og Romsdal

 

1. vara: B. Christian Jensen, Akershus

2. vara: Arne Hoem, Møre og Romsdal

3. vara: Nina Bie, Vest-Agder

 

Mona B. Brustad fra Oppland er valgt inn i Kontrollkomiteen.

 

Oppland Pensjonistparti gratulerer det nye Hovedstyret og ønsker dem lykke til med den viktige jobben de skal gjøre !

Vi takker også de som nå gikk ut av Hovedstyret for den innsatsen de har gjort.