Landsmøtet i Pensjonistpartiet valgte 21. mai nytt Hovedstyre:

ottar g lite

Leder: Ottar Gjermundnes, Aust-Agder

Politisk nestleder: Tone Coucheron, Hedmark

Organisatorisk nestleder: Leif Wikstad, Akershus

Kasserer: Liv Remman, Rogaland

Sekretær: Knut Arne Tveiten, Aust-Agder

Styremedlem: Ruth Hoel, Sør-Trøndelag

Styremedlem: Dagfinn Wiik, Møre og Romsdal

 

1. vara: B. Christian Jensen, Akershus

2. vara: Arne Hoem, Møre og Romsdal

3. vara: Nina Bie, Vest-Agder

 

Mona B. Brustad fra Oppland er valgt inn i Kontrollkomiteen.

 

Oppland Pensjonistparti gratulerer det nye Hovedstyret og ønsker dem lykke til med den viktige jobben de skal gjøre !

Vi takker også de som nå gikk ut av Hovedstyret for den innsatsen de har gjort.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: