Pensjonistpartiets Landsmøte ble avholdt på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen 20. - 21. mai.

Opplandsbenken LM 2017 2

Oppland stilte med følgende delegasjon:

Per S. Larsen, Østre Toten (fylkesleder)
Harry Kristiansen, Gjøvik
Harry Sølver, Østre Toten
Mona B. Brustad, Lillehammer / leder i Kontrollkomiteen

 

Oppland leverte inn resolusjonsforslag i 5 saker:

  • Våre pensjoner
  • EØS-avtalen
  • Sentralisering
  • Digitalisering
  • Kontanter

Med unntak av forslaget vedr. EØS-avtalen fikk vi gjennomslag for alle våre resolusjonsforslag.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: