«Pensjonistpartiet på Stortinget» vil arbeide for at:

  • 1. Underregulering av pensjoner ved trygdeoppgjøret fjernes

Pensjonistpartiet har som 1. -prioritet at den årlige reduksjon av alderspensjon med 0,75% ved trygdeoppgjør skal fjernes.

Dagens ordning med årlig reduksjon med 0,75% av alderspensjon etter Folketrygden fører til at gapet mellom pensjon og lønnsinntekt automatisk økes ytterligere år for år.  Dette er ikke akseptabelt!

Pensjonsfond Utland skal om nødvendig benyttes til å sikre at pensjonsrettigheter i henhold til Folketrygden opprettholdes.

Etter at «pensjonsreformen» ble innført i 2011 reguleres pensjonen fra Folketrygden, AFP og offentlig tjenestepensjon automatisk, men med et fratrekk på 0,75 prosent av lønnsveksten. Dette har ført til en økende forskjell i inntektsutviklingen for pensjonister og arbeidstakere. Forskjellen blir større med økende levealder. Mange er pensjonister i 30 år – en tredjedel av livet.

For å opprettholde kjøpekraften, må pensjoner og trygder reguleres i likhet med lønningene. «Pensjonsforliket» i 2011 medførte en reduksjon av pensjonen i forhold til lønnsutviklingen og redusert kjøpekraft for alderspensjonistene år for år.
Dette var ikke Stortingets intensjon, men ordningen består og vil bestå inntil Stortinget endrer sitt vedtak fra «pensjonistforliket».

Pensjonistpartiet vil at:

  • Pensjonistpartiet på Stortinget skal arbeide for å fjerne ordningen med 0,75% underregulering av pensjon etter stortingsvalget valget i 2021.

 

#############################################

 

#

Program lite

 

Her finner du vårt prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2017 - 2021.

Ved å klikke på bildet til venstre, kan du laste ned en PDF-fil av dokumentet.

 

Program for de respektive fylker og kommuner ligger i meny på venstre side av nettsiden.

Pensjonistpartiet er partiet for alle

Pensjonistpartiet er partiet for alle aldre. Stange Pensjonistparti  ønsker derfor flere medlemmer og støttespillere i kampen for et samfunn med større respekt   for eldre, barn og uføre. Det er behov for sosiale og helsebringende aktiviteter for svake grupper også i Stange. Barn, unge og eldre bør ha trygge møtepasser/sentra hvor en slipper mobbing, angst og ensomhet. Støtt opp om Stange Pensjonistparti, slik at tilbudene til svake grupper ikke blir salderingsposter i kommunens budsjett.


Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: