Av    Ringsaker Pensjonistparti

Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

Det lave informasjonsnivået i Ringsaker kommune har flere ganger vært påpekt av vårt parti.

Nå forsterkes denne kritikken om manglende åpenhet om det som skjer ved  legesituasjonen på Nes.

«Dette er et skoleeksempel på klønete saksbehandling» skriver  Ivar Bae i Ringsaker Blad. Da viser han til hemmeligholdelsen av ansettelse av ny lege på Nes som tiltrer 1. september. Dette har vært hemmelig i nær en måned, skriver Ivar Bae og viser til hvordan man kan skape grobunn for rykter, utrygghet og til og med konsperasjonsteorier. Han kaller det klønete saksbehandling og manglende informasjon.

 

Store forventninger til

innhold og brukertrivsel

Av 

Pensjonistpartiet Ringsaker

Erika Eriksen leder

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

 

Landets beste sykehjem skal bygges i Moelv! Såpass ambisiøs er kommunens helsesjef Sverre Rudjord når han skal beskrive planene som nå er i sin aller første fase.

Og ikke noe er bedre enn å ha så høye mål - kun det beste er godt nok.

Det lover bra!

Med beskrivelse «beste sykehjem» ligger i første rekke beboernes trivsel og velvære. Og hvem er de aller beste til å si noe om dette? Selvfølgelig beboerne på sykehjem. Nettopp derfor er det lagt opp til en ordning som kalles brukerundersøkelse». Her skal beboerne komme til orde og fortelle om sine faktiske erfaringer og komme med ønsker om tiltak som gjør tilværelsen bra.

Av  Lene Kristine Eikeland, på vegne av Pensjonistpartiet Ringsaker og Pensjonistpartiet Innlandet

 

 

I den pågående diskusjonen om trasevalg ser det nå ut som at det begynner å snøre seg i forhold til muligheten for østlig trasé.

Dette er fryktelig synd for Hamar kommune og mulighetene deres for videre byutvikling.

Dersom den vestlige traseen blir endelig løsning vil byen forbli som den er i dag, uten direkte kontakt med Mjøsa og preget av jernbanesport og tog som durer forbi i tide og utide. I tillegg vil togsporet være enda større og enda mer ruvende i bybildet!

Jernbanen i sentrum, som allerede ligger fryktelig klønete til, vil forbli den flaskehalsen den er i dag, med svært få muligheter sett i sammenheng med både parkeringsplasser, taxisentral og videre utvikling for fremtidige behov.

Av Lene Kristine Eikeland, Pensjonistpartiet Ringsaker. 

 

Forslag vedr brukermedvirkning, grundig kartlegging og spesifikasjoner for forprosjekt i forkant av anbudskonkurransen på nye Moelv sykehjem: Forskningen viser at den største risikoen for økte kostnader og kostnadsoverskridelser i prosjekter er endringer underveis i et prosjekt. Dette gjelder endringer i alle faser av et prosjekt. Så vidt vi politikere kan se, har vi foreløpig kun blitt fremlagt et grovt funksjonsprogram for sykehjemmet, uten noen form for spesifikasjoner.

 

Pensjonistpartiet Ringsaker

Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

Glupt tenkt av administrasjonen i Ringsaker kommune! Nå foreslås det nye sykehjemmet i Moelv plassert med nærhet til sentrum, ved brannstasjonen.

Det tyder på at nå er brukere og beboere blir tatt hensyn til, at det skal bli mulig å ta en rusletur til sentrum. Riktignok er ikke alle i stand til dette på egenhånd, men med litt assistanse og hjelp, kan dette bli muligheten for mange. Det åpner for et bedre liv, dette å få ta del i det pulserende liv utenfor sykehjemsmiljøet. Et stort pluss vil det også bli for pårørende og besøkende.

 

 

Av Lene Kristine Eikeland, Pensjonistpartiet Ringsaker

Det har fremkommet i det senere at det nå ses på løsning for økt vannforsyning til Brumunddal.

Vi er alle kjent med problematikken med forurensning i Mjøsa. Vi er i allefall delvis kjent med dagens nivå, men morgendagen vet vi lite om.

Som byggingeniør, og med diverse erfaring knyttet til vann/avløpsteknikk, kommunalteknisk drift, helse og miljø ønsker jeg å fremme forslag om at det søkes etter grunnvannskilder i høyden/fjellet fremfor bruk av Mjøsvann som drikkevannskilde.

Fremfor Mjøsvann bør hver stein snus ift å finne andre løsninger fra rene og fornybare grunnvannskilder.

For Mjøsa sin del, dreier det seg ikke bare om miljøgifter, bromerte flammehemmere mm. I fjor sommer hadde vi blåalger, -som nå viser seg å skyldes klimaendringer. Hva blir det neste?

 

Av   Lene Kristine Eikeland, Pensjonistpartiet Ringsaker

 

Endringer innen omsorgstjenesten i Ringsaker kommune er noe Pensjonistpartiet Ringsaker har etterspurt lenge.

Etter avisreportasjen om avviksmeldinger i kommunen i høst etterspurte vi i Pensjonistpartiet nytenking av vår kreative administrasjon innen også helse og omsorg.

Vår administrasjon har lykkes i å sette Ringsaker på kartet i så mange sammenhenger, men innen helse og omsorg har det dessverre sett ut til at de har kavet litt i mørket!

Av  Lene Kristine Eikeland, Pensjonistpartiet Ringsaker.

 

 

Vi surver og klager over at for få velger yrkesfag!

Entreprenører river seg i håret; det er ikke snekkere å oppdrive!

Ikke engang fra øst-Europa kommer de som arbeidere lenger pga den lave kronekursen. De jobber heller i hjemlandene sine. Hele næringen er i krise.

Samtidig dopes overaktive gutter og jenter ned på ritalin over en lav sko i landet vårt! Det har vel aldri vært stilt flere ADHD-diagnoser i dette landet, enn det gjøres i dag.

Her skal alle passe inn i den store massen. De skal smeltes sammen i den store digelen.

Om det så innebærer at de må dopes ned for å klare å sitte stille og holde fokus gjennom skoledagen.

På toppen av det hele har flere kommuner vært «pro-aktive» og innført ipad’er i skoleundervisningen. Med det ene resultat; enda mer passivisering og digitalisering.

RINGSAKER PENSJONISTPARTI
har årsmøte på kantina i kommunens administrasjonsbygg
i Furnesveien Brumunddal 30 .januar kl 18.00.
Saksliste i.h.t. vedtektene.
Frasigelse av verv og saker som ønskes behandlet, sendes til
Erika Eriksen, Gammelgata 26, 2380 innen 16.januar.
 
Vel møtt! Styret
 
NB! Vennligst gi beskjed tilbake på mail innen 23.januar om du/dere kommer.

Web redaksjonen ønsker alle gamle og nye medlemmer Ett Riktig Godt Nyttår.

 

Programkomitè i Pensjonistpartiet er valgt og er i gang med arbeidet med nytt sentralt program.
I den forbindelse ønsker programkomiteen innspill fra dere ute i partiorganisasjonen.

Programmet må være ferdig slik at det kan vedtas på landsmøtet i 2020.

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: