Utskrift
Kategori: Hamar Blogg
Treff: 12509

Æresmedlem
Ivar Johansen var med og startet Hamar Pensjonistparti i 1997-98.
Etter en utrolig sterk og idealistisk innsats lyktes det nystartede partiet å stille liste til kommunevalget i 1999, hvor Ivar sto på 3. og 4. plass. I 2000 ble Ivar valgt til partiets nestleder. Han ble i tillegg valgt til nestleder i fylkespartiet samme år.


Ivar Johansen holdt flere studieringer ifht pensjonsrettigheter, og emnet hans i et allmannamøte i Hamar 5. april 2000 var om Folketrygdfondet.

I 2003 hadde Ivar, sammen med partiets daværende leder, Bjørn Kurseth, regien med å sende infobrev til alle over 67 år i Hedmark, til sammen mer enn 13600 personer. Distribusjonen i Hamar og nabokommunene foregikk for en stor del til fots og det ble lagt ned en formidabel innsats for å gjøre Pensjonistpartiet kjent. Dette ble belønnet med at medlemstallet i Hamar PP økte fra 33 til ca 400.   Ivar satt i kommunestyret i perioden 2003-2007.  Han ble også valgt inn i Eldrerådet for samme periode.

Ivar Johansen var en aktiv skribent i lokalavisene, og han hadde utallige leserinnlegg under valgkampene og ellers. Emnet var gjerne om pensjoner og om urett som blir gjort mot eldre og minstepensjonister.
Ivar Johansen har sittet i styret i Hamar PP helt fram til 2015, både som kasserer, styremedlem og senere som dyktig revisor. Han satt også i valgkomiteen i flere år.                                

Leder i Hedmark pensjonistparti Helge Thomassen overrakte blomster og diplom. Han er Hedmarks første æresmedlem. Det var hyggelig å kunne takke ham for mangeårig innsats for pensjonistpartiet.