Æresmedlem
Ivar Johansen var med og startet Hamar Pensjonistparti i 1997-98.
Etter en utrolig sterk og idealistisk innsats lyktes det nystartede partiet å stille liste til kommunevalget i 1999, hvor Ivar sto på 3. og 4. plass. I 2000 ble Ivar valgt til partiets nestleder. Han ble i tillegg valgt til nestleder i fylkespartiet samme år.

Valgkamp er både hyggelig, sosialt og ikke minst interessant. Vi treffer så mange flotte mennesker på stand! Noen har tid til å ta en kopp kaffe og slå av en liten prat, og dette er ekstra hyggelig. Noen svært få nekter å ta imot PP’s program. De vil ikke lese det! Man kan undres om disse har fulgt med i den politiske timen i Hamar. Uten Pensjonistpartiet hadde faktisk ikke alt vært slik som det er i byen vår i dag.

Pasient- og brukerombudet

Mandag 23. februar kunne H-A fortelle at av alle kommunene i Hedmark og Oppland var det kun Hamar som ikke opplyste brukerne om deres mulighet til råd og hjelp fra Pasient- og brukerombudet. Borgny Nygaard, Hamar PP, reagerte på dette og forlangte på ny at kommunene tok inn denne opplysningen i sine avslagsbrev. Allerede i kommunestyret i desember 2014 tok hun opp saken og om at dette ble tatt inn. 

Kommunen forklarte at informasjon om klage lå ute på nettsidene og det var vist til en link i brevet som sendes ut. Langt fra alle er på nett og dette holder ikke, mener Bogny Nygaard. Pensjonistpartiet fikk i 2005 opprettet et kommunalt brukerombud, i 2009 ble Pasient- og brukerombudet statliggjort i hele landet. Nå blir et brukerutvalg i kommunene en valgkampsak frem mot fylkes- og kommunevalget i september.

Dagen etter oppslaget kunne H-A fortelle at kommunene nå gjør som Nygaard har bedt om og kommer til å informere om muligheten for å kontakte Pasient- og brukerombudet. Kontaktinfo: tlf Hamar - 62 55 14 90 og Gjøvik - 61 13 29 44, E-post - 


 

Høyres helseminister Bent Høye foreslår rabattert pris på dobbeltrom på sykehjem. Forslaget sendes ut på høring denne måneden. Er dette den nye regjeringens måte å løse underdekningen av sykehjemsplasser på? Regjeringen tilbyr i et halvt år å dekke beløpet som kommunene taper på denne ordningen. Er dette en verdig løsning?

Løvlien skriver helt korrekt at "muligheten til privatliv, fortrolige samtaler med pårørende, sjølstendig valg av radioprogrammer og å føre en telefonsamtale i enerom" må det gis avkall på. Jeg vil også legge til at eget valg av TV-program vil bli en umulighet. Kanskje vil den man skal dele rom med absolutt ikke ha verken radio eller TV på?

Helseministeren og hans medarbeidere som sender ut dette forslaget kan ikke være godt nok orienterte om hvordan livet på sykehjem fortoner seg. - Borgny Nygaard

Hamar Pensjonistparti jublet for nye sykehjemsplasser

Borgny Nygaard jubler over vedtaket om 14 nye sykehjemsplasser og 28 omsorgsboliger i kommunestyret i Hamar onsdag 27. noevember 2013. Sammen med Ap fikk Pensjonistpartiet gjennomslag for å realisere valgløftet sitt. 

Pensjonistpartiet stilte ett absolutt krav når de når de inngikk allianse med Ap etter siste valg (2011) - flere sykehjemsplasser. I går ble det en gledens dag i kommunestyresalen på Hamar. Borgny Nygaard var naturligvis strålende fornøyd med vedtaket:

- Dette er en stor dag, en gledens dag, jublet Nygaard

 Omsorgssenteret bygges i hagen til Finsalsenteret på Ridabu, og får navnet Finsalhagen omsorgsenter. I tillegg til disse 14 sykehjemsplassene skal det bygges 28 omsorgsleiligheter som er spesielt tiltenkt de rammet av demenssykdom. Opposisjonen sluttet seg til jubelen over de nye plassene. 

Hamar kommunestyre vedtok i sitt møte onsdag 27. november en ny plan for helse og omsorg som skal gjelde helt fram til 2030. Planen er stor og ambisiøs, og det er mye å være glad for dersom kommunen greier å etterleve planen i årene framover. Selv om undertegnede er medlem i Komitè for velferd, som er hovedansvarlig for planen, vil jeg gjerne få belyse Pensjonistpartiets syn på noen enkelte punkter. Det vil alltid være noe eller noen som faller utenfor, samme hvor grundig arbeid det legges i en plan.

For 10 år siden skulle Helsestasjonen for eldre nedlegges i Hamar kommune grunnet stram økonomi. Dette var 4. gang nedleggelsesspøkelset truet dette utmerkede og trygge tiltaket for de eldre. Akkurat samtidig kom Pensjonistpartiet for første gang inn i Hamar kommunestyre med 3 representanter. Dette ble litt av et paradoks!

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: