Utskrift
Kategori: Hedmark blogg
Treff: 12149

På siste Fylkestyremøte kunne Politisk nestleder Rune Sørlie presentere partiets fire hovepunkter som skal inn i valgkampen 2019.
I tillegg skal det lages faktablad for hvert punkt.

De fire punktene er:


- Pensjonistpartiet i Innlandet har som fremste oppgave å arbeide for
  å trygge levevilkår og en verdig og positiv livssituasjon for alle 
  aldersgrupper.

- Vi krever at alle pensjonister og uføre skal ha samme lønnsutvikling
   som yrkesaktive.

- Eiendomsskatten fjernes over tid. Skatt-og avgiftsystemene må
  tilpasses eldre, enslige og trygdede.

- Pensjonistpartiet vil være en pådriver for bosetting i distriktene,
  aktive bygder, sterk jordvern og høy selvforsyningsgrad.