Utskrift
Kategori: Hedmark blogg
Treff: 4164

Regionreformen ble vedtatt av et knapt flertall i Stortinget, over hodet på fylkestingspolitikerne både i Hedmark og Oppland.
Innvendingen mot reformen er over nesten hele landet mange og konkrete. Hele reformen beskrives som et dårlig håndverk. De som har protestert sterkest og mest hørbart er Finnmark. Nå protesterer også fylkespolitikerne i Akershus. Utredningen fortsetter, men entusiasmen er ikke stor.
Pensjonistpartiet i Hedmark har hele tiden vært uenig i den nye region Innlandet. Store avstander og hvilke oppgaver den nye regionen skal ha er ikke bestemt.

Når fylkestingene i Hedmark og Oppland utrolig nok har besluttet å redusere dagens politiske representasjon i det nye fylkesting med ca 20%, vil politisk kontrollspenn bli mye større enn i dag. Politisk påvirkning kan bli kraftig redusert også sett opp mot at den administrative bemanning i den nye region blir den samme som i dag. «Gevinsten» med sammenslåingen er kun reduksjon i antall politikere som igjen betyr redusert politisk tyngde og mangfold.

Senterpartiet er det partiet som har hatt størst utholdenhet i å protestere mot den tvangsammenslåing som også Hedmark og Oppland er utsatt for. Fylkesleder Åsa Gjestvang har uttalt at hun og partiet ønsker en folkeavstemming om reformen, også i Hedmark. Selv om Per Gunnar Sveen som er leder for fylkesrådet for Hedmark mener at prosessen er kommet for langt og ikke lar seg stoppe, håper og forventer jeg at Åsa Gjestvang følger opp i fylkestinget med krav om folkeavstemming. Pensjonistpartiet vil støtte et slikt krav.