Regionreformen ble vedtatt av et knapt flertall i Stortinget, over hodet på fylkestingspolitikerne både i Hedmark og Oppland.
Innvendingen mot reformen er over nesten hele landet mange og konkrete. Hele reformen beskrives som et dårlig håndverk. De som har protestert sterkest og mest hørbart er Finnmark. Nå protesterer også fylkespolitikerne i Akershus. Utredningen fortsetter, men entusiasmen er ikke stor.
Pensjonistpartiet i Hedmark har hele tiden vært uenig i den nye region Innlandet. Store avstander og hvilke oppgaver den nye regionen skal ha er ikke bestemt.

Når fylkestingene i Hedmark og Oppland utrolig nok har besluttet å redusere dagens politiske representasjon i det nye fylkesting med ca 20%, vil politisk kontrollspenn bli mye større enn i dag. Politisk påvirkning kan bli kraftig redusert også sett opp mot at den administrative bemanning i den nye region blir den samme som i dag. «Gevinsten» med sammenslåingen er kun reduksjon i antall politikere som igjen betyr redusert politisk tyngde og mangfold.

Senterpartiet er det partiet som har hatt størst utholdenhet i å protestere mot den tvangsammenslåing som også Hedmark og Oppland er utsatt for. Fylkesleder Åsa Gjestvang har uttalt at hun og partiet ønsker en folkeavstemming om reformen, også i Hedmark. Selv om Per Gunnar Sveen som er leder for fylkesrådet for Hedmark mener at prosessen er kommet for langt og ikke lar seg stoppe, håper og forventer jeg at Åsa Gjestvang følger opp i fylkestinget med krav om folkeavstemming. Pensjonistpartiet vil støtte et slikt krav.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: