Stange pensjonistparti vil i neste periode prioritere helse og omsorg. Flere nye medlemmer er nå med i styret , og det er lenge siden partiet har hatt så mange møter og nyttige samtaler på så kort tid. Snuoperasjonen har blant annet ført til ar partiet i neste periode vil være mer målrettet og aktiv enn tidligere noensinne.
Det er tre ting vi har merket oss som viktige for folkehelsen: Det er kostholdet, arbeidsmiljøet for yrkesaktive og misbruk av nytelsesmidler. Her nevner vi litt om kostholdet:
Vi vet at et uheldig kosthold kan frembringe en hel rekke sykdommer, slik som struma, skjørbuk, benskjørhet og andre sykdommer i muskler og ledd. Kanskje er også et uheldig kosthold hovedårsak til hjerte og karsykdommer og kreft. Et uheldig kosthold kan f. eks. inneholde for mye fett, salt, sukker, eller tungmetaller, og for lite vitaminer og meneraler. Unge og eldre må også ha nok vann som både er et næringsstoff og et transportmiddel for andre næringstoffer. Pensjonistpartiet vil derfor målbevisst gå inn for å verne om våre drikkevannskilder.
Det kan stilles spørsmål ved om den maten som produseres og serveres i Stange er god nok. Er kvaliteten på råvarene tilfredsstillende? Hvorledes går det med vannløselige vitaminer nå maten varmes opp flere ganger? osv.. Er det klokt av politikere å tro at maten er bra så lenge det ikke kommer klager? Burde vi ikke snarest ha en brukerundersøkelse også her i Stange? Dette bør diskuteres nå i valgkampen. Det skulle bare mangle at vi ikke engasjerer oss.
Vi tror de fleste stangesokninger setter pris på god helse og forstår at "maten er halve helsen". Ved å ete næringsriktig mat lever vi også lenger. Det er noe som flere liker å høre. Stange Pensjonistparti vil at partiene skal interessere seg for dette og tar kosthold og helse opp i valgkampen.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: