VELKOMMEN TIL PENSJONISTPARTIET I INNLANDET

Pensjonistpartiet i Innlandet ønsker deg velkommen til vår nettside. Her vil du finne opplysninger om partietsprogram 0g hva partiet arbeider for på fylkesnivå.

Når det gjelder program og aktiviteter i kommunene vises det til nettsidene til det enkelte kommunelag.

Korona viruset

 

Så har det hendt det som mange forskere har fryktet og advart mot. I dag har verden en pandemi som omfatter 40% av verdens innbyggere. Mange mener at dette er naturens svar på menneskenes grådighet gjennom mange år. Mennesket dominerer på kloden. Verdens dyrebestander er mer enn halvert i løpet av 44 år. Dette i følge WWF sin Living Planet Report. I dag utgjør menneskene og våre husdyr 96 prosent av biomassen til pattedyrene på jorda. De ville dyra utgjør 4 prosent. Mennesket er en av mange millioner arter på jorda, men vi dominerer totalt.corona2020

 

Ødeleggelsen av naturen og naturmangfoldet er på mange måter den andre krisen i verden, ved siden av klimaendringene. Eksempelvis er den Sumatriske orangutang nesten utryddet, blant annet på grunn av menneskenes tømmerhogst, palmeoljeplantasjer og gruveutbygging. Dyret er avhengig av uberørt skog for å kunne leve. Dyra har ingen steder å gjemme seg. Konsekvensen av dette er altså at de ville dyra ikke lenger har noen skog eller jungel å gjemme seg i. De kommer derfor nærmere og nærmere oss mennesker. Og deres virus hopper over på oss, på fagspråket kalles dette «spillover» Det er helt klart en sammenheng mellom kontakt med ville dyr og korona. Dels at vi søker inn i området hvor

dyr har vært før og spiser dem, dels at vi lever så tett innpå dem, dette sier professor i biologi Dag O. Hessen, ved Universitetet i Oslo.

 

Hva skal vi gjøre for å unngå flere pandemier? Verdensbanken har foreslått å overvåke smitte og styrke helsetjenester for mennesker og dyr, kostnad 3, milliarder dollar årlig. Men dette er ikke nok, det viktigste er, vi må slutte å ødelegge naturen, vi må forholde til natur på en annen måte. Vern av natur er ikke noe politikere kan pynte med når det passer. Det må ligge til grunn for alt vi gjør – fordi naturen er selve grunnlaget for vår velferd og vår sivilisasjon. Kate Jones, professor ved University College London har forutsett i mange tiår at dette skulle skje, men ingen har gjort noe. Kanskje ikke så rart når man har flere statsledere som Bolsonaro i Brasil, Trump i USA og Xi Jinping i Kina.

Pangolin

Så til dagens situasjon. Pangolin, et beltedyr, et av verdens mest ettertraktede ville dyr. Blir solgt ulovlig på markedet i Wuhan, Kina. Her blir det også solgt andre ville dyr, disse er eksklusive og brukes i blant annet i Kinesisk tradisjonell medisin. Her blir også solgt levende høns, ender og griser i bur, noen blir slaktet på stedet før de bli overlevert kunden.

Men de ille dyrene har også en egenskap, de er ofte bærere av virus. Det vi vet nå er at av de 41 første smittede, hadde 27 vært innom markedet i Wuhan, i følge medisin tidsskriftet Lanset. Korona kom trolig fra de ville dyra.

 

Det smittsomme viruset har kommet som et sjokk på verden, men ingen burde være overrasket. Rundt to tredjedeler av alle smittsomme sykdommer hos mennesker har nemlig opprinnelse hos dyr.  Dette gjelder ikke minst verdens mest fryktede virussykdommer. Fugleinfluensa fra høne til menneske, Sars fra flaggermus via desmerkatt til menneske, Mers fra flaggermus via dromedar til menneske, Ebola fra flaggermus via sjimpanse til menneske, Hiv fra sjimpanse til menneske og Korona, trolig fra flaggermus via pangolin  til menneske.

 

I dag er markedet i Wuhan steng, myndighetene har innført forbud mot kjøp og salg av ville dyr. Man må stoppe praksisen med å bruke ville dyr til mat og medisin, særlig i Kina. Når det gjelder korona er skjelldyret pangolin en mulig smittekilde.

Ulovlig importert pangolin fra Malaysia bærer en variant av koronaviruset som skal kunne smitte til mennesker. Men fremdeles er det tillatt i Kina og bruke pangolinen til medisinsk bruk. Dette sette president Xi Jinping i et meget dårlig lys.

 

En fersk rapport som ikke er publisert ennå er svært kritiske til Kinas sendrektige behandling av Korona pandemien. Første kjente smittetilfelle kom 17 november 2019 i Kina. 27 desember 2019 slår legen Zhang Jixian alarm, men han blir dysset ned og arrestert. 31 desember, Wuhan markedet stenges. 11 januar, de første dødsfallene i Wuhan registreres. Utrolig nok, er det ingen som reagerer på at 40 000 mennesker samles i til Kinesisk nyttårsfeiring i Wuhan 18 januar 2020, og da viste myndighetene om smittefaren. Først 23 januar 2020 blir Wuhan og tre andre byer i provinsen stengt. I løpet av januar hadde 7 millioner mennesker reist ut av Wuhan for å feire Kinesisk nyttår andre steder. Hadde Kinesiske myndigheter reagert en uke tidligere, ville antall smittede vært redusert med 66%. To uker tidligere med 86%. Tre uker før? 95 % Trolig ville en mer åpen håndtering fra de Kinesiske myndigheter sin side, kunne ha spart tusenvis av liv. Det kommer klart frem at hoved ansvaret for denne tragiske pandemien ligger hos de sentrale Kinesiske myndigheter ved president Xi Jinping. Flere land gir nå de Kinesiske myndigheter skylden for pandemien. Det er nå å håpe at verdens statsledere ser nødvendigheten av å ta vare på naturen og dens mangfold, og ikke rasere den.

Pensjonistpartiet i Kongsvinger

Eirik Ross

leder

 

###############################################

borgny nygaard aeresmedlem 1024x683

Det var leder i Pp Innlandet Kurt-Gøran Adriansen og tidligere leder Helge Thomassen som fikk æren av å overrekke både diplom og blomster til Nygaard.

– Det er på grunn av deg vi er her i dag. Du kan beskrives med stor ståpåvilje, en person med som er målbevisst og du gir deg ikke. Du har hatt hjertet ditt med deg i alle saker, var noe av Adriansen sa i sin tale til Nygaard.

– Det er hun som har vært Pp i Hamar. Hun har aldri vært redd for å si fra og korrigere. Hun har vært en sterk stemme for Pensjonistpartiet. Vi er avhengig av slike som henne, sier Helge Thomassen om Nygaard.

Verdig avslutning

Siden 2003 har Borgny Nygaard vært folkevalgt – fire perioder i kommunestyret. Det hele startet for henne med å være listefyll, men hun ble senere sittende i kommunestyret.

Hun avsluttet sitt siste møte i oktober med en interpellasjon om å avskaffe aldersgrensen for å få utstedt ledsagerkort til mennesker med nedsatt funksjonsevne – og fikk gjennomslag.

I desember fikk Pp opphevet nedre aldersgrense for ledsagerbevis til funksjonshemmede barn. Tidligere hadde den vært 8 år.

– Jeg sa at hvis det ble i orden til jul, ble det julegaven min, og det klarte de. Det ble min julegave, sier Nygaard til HA.

Har vært livet hennes

Borgny sier selv at hun ble politisk aktiv da hun ble valgt inn til kommunestyret – 16 år til sammen. Hun har hatt flere saker hun har brent for, men nå er sykehussaken og jernbanesaken som gjelder.

Hun føler selv at hun har fortjent å bli æresmedlem.

– Jeg tror jeg har fortjent det, sier Nygaard mens hun ler spøkefullt, og fortsetter:

– Men altså, dette har vært livet mitt, og det har hjulpet meg i en tøff hverdag med mye pleie. Jeg har fått lov til å leve ut det jeg er og har, og med omsorgen. Det er hjelpepleier som er yrket mitt, sier hun.

Nygaard er 84 år gammel og er glad for å være sprek.

– Jeg er ikke så sprek til bens, men jeg er sprek i huet. Jeg spiller til og med dataspill, sier hun smilende.

 

 

#############################

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: