For å lette arbeidet for lokale styrer, vil vi her legge ut en del  linker til ulike formål.

Også den nye offisielle logoen til Pensjonistpartiet vil du finne her.

Vi har laget en del maler som brukes i Pensjonistpartiet, nå også med oppdaterte nye logoer:

 

Endringsskjema_PP.doc

Dette skjema brukes ved endringer i medlemsmassen i lokallagene

Forslag til vervebrev til gamle kjente

Denne malen kan du laste ned og bruke til å forsøke å verve nye medlemmer. Sett inn dene egne opplysninger og send det til potensielle Pensjonistparti-medlemmer.

Brevmal med PP-logo

Denne malen er grei å bruke når du vil skrive et brev for Pensjonistpartiet. Denne malen inneholder partiets logo

Mal for verving av lokallag

Her finner du en noe omarbeidet versjon av Pensjonistpartiet i Rogaland sin mal for etableringt av nye lokallag. 

Partilogo

Den offisielle logoe til Pensjonistpartiet kan du laste ned herfra. Denne kan brukes til egne brevoppsett, til trykksaker m.v. Her finner du forskjellige versjoner i flere filformater:

Kort logo jpg
Kort logo pdf
Kort logo png
Kort logo eps

Logo med tekst jpg
Logo med tekst pdf
Logo med tekst eps

Logo uten tekst

Reiseregningsskjema

Her kan du laste ned det reiseregningsskjema som brukes i Pensjonistpartiet til ulike oppdrag i partiet. Skjemaet kan brukes på alle nivå.

Registreringsskjema til Brønnøysundregistrene

Her er skjemaet som skal sendes inn til Brønnøysundregisteret ved endringer i styret og til nyopprettede lokallag/fylkeslag.

Rapporteringsskjema til HS for tilskudd av medlemskontingent og fordringer

Dette skjemaet brukes til økonomisk rapportering til HS. Det finnes i to utgaver:

Elektronisk rapportering     og       Manuell rapportering

Skjema for tapt arbeidsfortjeneste

Mal for valgkampskriv 2013

Her har Kjell Sandanger fra Asker laget et godt flygeblad de bruker i det lokale Pensjonistparti. Dette er godt egnet for flere lokallag å kunne bruke. Fyll inn lokallagsnavnet, og du har et fiks ferdig flygeblad for utdeling i valgkampen.

Brukermanualer for redigering av nettsiden

pdfHvordan endre styret i et lag

pdfHvordan legge til bruker med tilgang til kommunelag

pdfPensjonistpartiet-manual-legge-til-velkomstartikkel.pdf

pdfHvordan logge inn og skrive ny artikkel

pdfHvordan redigere eksisterende artikkel

pdfHvordan sette inn bilde i artikkel

pdfHvordan sette inn lenke

pdfHvordan sette inn nedlastbar fil

pdfHvordan sette opp menypunkt for et styre

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: