Senterpartiet

 • Slagsvold Vedum som standupkomiker

  12.05.19

  Slagsvold Vedum er den største populisten vi pr. i dag har på Stortinget. Han "glemmer" stadig vekk å se de gode sidene ved samfunnsutviklen og prøver å tegne et bilde av et land som er på vei mot fordervelsen og distriktenes undergang.

  Slagsviold Vedums retorikk er skremsel og latterliggjøring. Selv om det er gått noe tid siden, drar vi fram et eksempel på uverdig oppførsel, og det fra Stortingets talerstol. Er det slike politikere Norge trenger for å sikre velferd sikkerhet og trygghet for borgerne?

  Klikk herfor å finne artikkelen som er lenket til hans sørgelige opptreden på Dagsrevyen. Det er godt at vi ikke har mange sånne på "Tinget" - etter min mening da!

  Ole Kristian Fiksdal
  Fylkesleder

   

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: