Utskrift
Kategori: Buskerud blogg

drammen 048

Buskerud, Akershus og Østfold fylker er slått sammen til ett fylke, Viken. Også Pensjonistpartiet i de tre fylkene er gått sammen under en betegnelse:

Pensjonistpartiet Viken (PP-Viken).

Årsmøtet i PP-Viken vedtok imidlertid at vi skal fortsette med tre regioner under PP-Viken og bestemte samtidig at de skulle ha navnene 
PP-Viken Vest (Buskerud), PP-Viken Nord (Akershus) og PP-Viken  Øst (Østfold).

Ved inngangen til 2020 har PP-Viken ca. 450 medlemmer. For å kunne vokse oss større og sterkere, vil det kommende året (2020) satse sterkt på PP-Viken Vest. Allerede tidlig januar vil vi sende ut invitasjon både til dere som er medlemmer og andre om et åpent medlemsmøte der fylkesstyret vil fortelle om partiet og partiets politikk.

 

Med gode partihilsener

Ole Kristian Fiksdal

Fylkesleder

 

Meld deg inn her