Utskrift
Kategori: Buskerud undersider
Treff: 21028

drammen 048

Buskerud, Akershus og Østfold fylker vil om kort tid være slått sammen til ett fylke: Viken

Hovedstyret (HS) i Pensjonistpartiet har derfor besluttet å etablere et interimsstyre for Viken med medlemmer fra HS, Østfold og Akershus som skal forberede en endelig etablering av et fast styre i det nye storfylket.

Inntil dette skjer sent på våren eller tidlig høst, ønsker vi å få flest mulig interesserte i Buskerud som medlemmer slik at vi får representanter også herfra inn i det faste styret. Målet er at vi håper og tror på at vi skal kunne stille lister for partiet i flere kommuner og at vi kan få inn representanter i fylkestinget i Viken.

Velkommen som medlem i PP-Viken.

For interimsstyret

Leif Wikstad

Meld deg inn her