drammen 048

Buskerud, Akershus og Østfold fylker vil om kort tid være slått sammen til ett fylke: Viken

Hovedstyret (HS) i Pensjonistpartiet har derfor besluttet å etablere et interimsstyre for Viken med medlemmer fra HS, Østfold og Akershus som skal forberede en endelig etablering av et fast styre i det nye storfylket.

Inntil dette skjer sent på våren eller tidlig høst, ønsker vi å få flest mulig interesserte i Buskerud som medlemmer slik at vi får representanter også herfra inn i det faste styret. Målet er at vi håper og tror på at vi skal kunne stille lister for partiet i flere kommuner og at vi kan få inn representanter i fylkestinget i Viken.

Velkommen som medlem i PP-Viken.

For interimsstyret

Leif Wikstad

Meld deg inn her

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 16.-17. november 2019

Neste Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Stavanger


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: