I Aust-Agder har vi i dag tre lokallag, i Lillesand, Grimstad og Arendal.

Dessuten er det et fylkeslag med eget styre. Partiet har etter siste valg to

representanter i kommunestyret i Lillesand , en i Arendal og en representant

i Fylkestinget .

Ledere i lokallag/fylkesparti er følgende:

Lillesand: Arnt Helleren      : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Grimstad: Finn Gustavsen   : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Arendal:  Knut Arne Tveiten: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.       

Fylkespartiet: Jon Lindset   : Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Partiets fremste oppgave er å arbeide for trygge levekår og en verdig livssituasjon for eldre,

trygda, funksjonshemma, barn og unge i lokalsamfunnet og på fylkesplanet.

Aust-Agder ligger dårlig an når det gjelder levekår. Mange er i dag arbeidsledige, og

inntektsutviklingen for de som er i arbeid, pensjonister og trygda har de siste år skapt store

og uakseptable forskjeller . Eneforsørgere og minstepensjonister er grupper som ofte stiller

nederst. Derfor vil Pensjonistpartiet i sitt arbeid prøve å forbedre leve- og livsvilkårene

 til disse gruppene. Partiet vil gå imot avgifter, gebyrer og egenandeler som sterkt kan

gripe inn i inntektene til svake grupper.

Det er viktig at man på ulike nivåer arbeider for å gjøre alle kjent med de rettigheter man

har som innbyggere.Det bør også arbeides for at Samhandlingsreformen virker slik den var

tenkt.

Bevaring av sjukehusstrukturen på Sørlandet skal også være et prioritert arbeidsområde.

På mange nivåer er man nå på veg inn i en grønnere økonomi, med tanke på å redde

miljø og klima i vår verden. Også her vil Pensjonistpartiet lokalt og i fylket  delta

til endringer som virker positivt for nevnte områder.

Lokalt vil partiet arbeide for at det sikres sjukehjemsplasser for de som trenger det,

og at de som velger å bo i sitt hjem, sikres tjenester etter nivå og behov.

Pensjonistpartiet vil støtte tiltak som  sikrer kvaliteten  på  pleie og omsorg i alle

kommuner.

Skole og oppvekstmiljø er også  prioriterte områder for Pensjonistpartiet. De små skoler

bør styrkes og gis livsmuligheter. Skolene betyr mye for livet i et bygde-/utkantsamfunn.

Forsvinner skolen, det gjelder også videregående skoler, kan det medføre fraflytting i et område. Gjennom  partiarbeidet vil man prøve å hindre ei slik utvikling.

Jon Lindset, fylkesleder

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Prinsensgt 46,

7011 Trondheim

Postadresse         
Prinsensgt 46,

7011 Trondheim

Telefon                 
482 54 481

E-post
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.           

 

 

Møter

Neste HS møte

10-11 juni 2017

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

 

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte


Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Leder: Ottar Gjermundnes - Telefon: 97186581 - E-post: ottar.gjermundnes@vabb.no