Utskrift
Treff: 2120

olekri01 002PP-Akershus øket stemmetallet med 25% ved valget i 2017. I forhold til forventningene var dette mindre enn vi hadde hpet på, nemlig en 300% økning. Dette har satt oss i tenkeboksen med ett mål:

Finne ut hva vi gjorde feil.

Vi er nå kommet ut igjen med mangellista i hånda og er i gang med å legge strategien for neste valg i 2019. Og kort sagt, så har vi funnet ut at vi må fornye oss på en rekke områder. Og ikke bare vi, men hele partiet. Vi har derfor sendt over til Landsstyret alle de tankene vi gjorde oss i "boksen" og kommet med en rekke forslag til hva mi må drøfte framover. Behandlingen i LS ble dessverre ikke altfor dyptpløyende, men forslagene er i alle fall sendt over til fylkespartiene for behandling der. Vi vil imidlertid fortsette med de interne drøftingene for å stå best mulig rustet til neste valg.

I mellomtiden legger vi ut dokumentet vi sendte over til Landsstyret samt alle drøftingsvedleggene som fulgte med.

Ole Kr. Fiksdal
PPA-ledeer

Prosjektdokumentet

Vedleggene

.