Utskrift
Treff: 2342

Resultatet ved stortingsvalget 2017 er historie. Selv om vi er fornøyde med å ha øket stemmetallet 25%, må vi bare erkjenne at vi er langt fra målet om én representant på "Tinget".
Neste mål er nå å bli representert i fylkestinget igjen. Et langt mindre hårete mål enn det vi satte oss i år!
Vi har vært i fylkestinget før, og vi skal dit igjen! 

Første steg på veien var å vurdere resultatet fra valget i år. Her har vi skaffet oss god oversikt over både hva vi gjorde bra, men mest av alt hva som gikk galt og som må gjøres bedre og på en annen måte. 

Ut fra dette har vi satt opp følgende tabell:Skjermbilde

Tabellen er basert på at vi må få vel 3% av stemmene for å komme inn; dvs. opp mot 8500 stemmer. Det forutsetter at dersom måltallene skal holde, så må vi være representert med lokalpartier i alle kommunene og vi må ha langt flere medlemmer og tillitsvalgte enn det vi har per i dag, jfr, tabellen ovenfor. Fylkesstyret har derfor allerede satt i gang F2018 som er et prosjekt som tar sikte på at vi skal nå disse målene.

Usikkerhetsmomentet d.d. er selvfølgelig hvordan det vil gå med sammenslåingen av fylkene i området vårt, men det vil i sin tur bli lagt inn i tabellen når alle avgjørelser er tatt.

Jeg ønsker alle tillitsvalgte og medlemmer en god tur fram mot valgseieren i 2019.

Ole Kr. Fiksdal / PPA-leder